تفاوت ویتدراو و ریترکت در یک مقاله چیست؟ | مقاله ای در مورد کرونا و تریاک که به اشتباه ویتدراو شد

سردبیر مجله باید در زمان مناسب اقدام به بازپس گیری مقاله بنماید. اینکه در چه زمانی و توسط چه طرفی تقاضای بازپس گیری یک مقاله اقدام میشود، در تصمیم گیری مهم است. آگاهی از تعاریف و تفاوتهای ویتدراو و ریترکت به این مهم کمک میکند. اخیرا در یکی از مجلات نوظهور کرونا، مقاله ای از محققان ایرانی منتشر شد که به بررسی رابطه تریاک و کرونا پرداخته بود. بعد از مدتی و با تقاضای نویسندگان ، مجله این مقاله را ویتدراو نمود.


بازپس گیری یک مقاله، به وضعیتی اطلاق میشود که نویسنده و یا هیات تحریریه با دلایلی مستند اقدام به پس گرفتن مقاله میکنند. بعد از انتشار یک مقاله بصورت آنلاین، هیچ تغییری در مقاله میسر نمی باشد. طبق یک عادت اشتباه قدیمی و از نظر برخی نویسندگان، در هر زمانی میتوان یک مقاله را تغییر داد. اما انتشار یک مقاله تفاوتی با انتشار یک کتاب ندارد. وقتی مقاله یا کتاب منتشر شد، دیگر نمیتوان در فایل آن تغییر داد.

در اصول اخلاق در نشر، هر نوع تغییر در مقاله، بعد از سابمیت خلاف است مگر غیر از آن اثبات شود. به هر نوع تقاضای تغییر در مقاله بعد از سابمیت، با دیده شک و تردید نگریسته میشود.

زمان انتشار مقاله به عنوان یک زمان مهم در تعیین ویتدراو و یا ریترکت میباشد.

ویتدراو یا Withdraw به حالتی اطلاق میشود که نویسنده و یا سردبیر قبل از انتشار اقدام به بازپس گیری مقاله میکنند. چنانچه این بازپس گیری بعد از انتشار باشد، به آن ریترکت یا Retract اطلاق میشود.

 سایر تفاوتها:

  1. در ویتدراو فایل پی دی اف مقاله کلا برداشته میشود اما در ریترکت، واترمارک ریترکت در پشت همه صفحات گذاشته میشود.
  2. هر دو نوع یک مقاله دومی با نوع Note به آنها مرتبط شده است.
  3. در HTML مقاله ریترکت شده فقط چکیده باقی می ماند اما در ویتدراو همه موارد بجز نام نویسندگان پاک میشوند.

 

لینک منبع:

https://sites.kowsarpub.com/hepatmon/knowledgebase/category/tree.html#withdraw-vs-retraction.html

 

در هفته اخیر یک مقاله از انتشارات بنتهام در مورد "تاثیر تریاک در پیشگیری از کرونا" منتشر شد که بعد از اعلام توسط نویسندگان مجله به بازپس گیری آن اقدام نمود.

https://www.eurekaselect.com/node/182595/article/the-relationship-between-opium-use-and-coronavirus-infection-a-brief-research-report-from-iran

 

جالب اینجاست که در راهنمای نویسندگان مجله هم این تعریف اشتباه ذکر شده است:

https://benthamscience.com/editorial-policies-main.php

روش صحیح تعامل با این مورد: ریترکت مقاله بوده است.