آیا کتابچه خلاصه مقالات کنگره در نمایه ها نمایه میشوند؟

کنگره های علمی محلی برای ارایه نتایج آخرین دستاوردهای علمی و به روز رسانی محققین میباشد. درساختار کنگره های علمی بخش مهمی برای ارایه مقالات بصورت سخنرانی و یا پوستر در نظر گرفته میشود. پس از داوری، خلاصه مقالات در کتابچه ای به نام کتابچه خلاصه مقالات منتشر میشود. انتظار اغلب دانشگاهیان این است که این کتابچه مقاله نیز همانند شماره های یک نشریه در نمایه سازها درج و نمایه شوند. اما واقعیت چیز دیگری است. برای نمایه شدن یک کتابچه کنگره، می بایست شرایط لازم برای نمایه شدن آن توسط ناشر کتابچه به دقت رعایت شود. در این مقاله به بررسی این شرایط میپردازیم.


 

شرایط لازم انتشار کتابچه خلاصه مقالات کنگره:

شرایط لازم برای انتشار کتابچه خلاصه مقاله به شرح زیر میباشند:

 1. Announcement:
  طبق تعریف، کتابچه خلاصه مقالات یک کنگره میتواند جزو یکی از شماره های یک مجله بصورت Special Issue و یا Supplementary باشد. لذا قبل از انتشار این شماره ویژه، باید از طریق یک اطلاعیه عمومی در سایت مجله به همه خوانندگان اطلاع رسانی صورت پذیرد. پس داشتن این اطلاعیه حداقل سه ماه قبل از کنگره و فراخوان برای جذب مقاله الزامی است.
   
 2. Peer Review:
  یک تیم داوری مشخص با Guest Editor و قوانین داوری (Peer Review flowchart)  برای این شماره ویژه می بایست در بخش راهنمای نویسندگان و معرفی هیات تحریریه این شماره تعریف شده باشند.
   
 3. Timeline of Submission and Publish:
  مشخصات زمانی دریافت و داوری و انتشار مقالات مشخص باشد. 
   
 4. Copyright and Acces and Permission:
  به وضوح نتیجه نشر بایدبه نویسندگان اطلاع داده شود که آیا خلاصه آنها قابل نمایه شدن هست یا خیر؟ و آیا نویسندگان اجازه بازنشر خلاصه مقاله یا اصل مقاله در مجلات دیگر را خواهند داشت یا خیر؟ قوانین حفظ حقوق مولفین و ایده ها نیز باید به دقت درج شوند. این بخش مهمترین بخش از اطلاعیه کتابچه خلاصه مقاله میباشد.

وظیفه ناشر چیست؟

ناشر باید قبل از فراخوان ابتدا با نمایه سازهای مجله تماس حاصل نموده و از شرایط لازم برای نمایه شدن خلاصه مقالات اطمینان حاصل کند و سپس به نویسندگان تعهد دهند. در غیراینصورت می بایست در شرایط انتشار بیان نماید که بعد از انتشار کتابچه مقالات ، نمایه ساز اقدام به ارزشیابی و نمایه یا عدم نمایه می نماید.


 • سوال: اگر مجله ای به عنوان مثال در اسکوپوس نمایه است، آیا حتما شماره ویژه کنگره هم در اسکوپوس نمایه میشود؟
  پاسخ: خیر. بستگی به تعامل ناشر با اسکوپوس و یا ارزشیابی نهایی اسکوپوس دارد.
   
 • سوال: معیارهای اسکوپوس برای نمایه سازی یک کتایچه خلاصه مقاله چیست؟
  پاسخ: داوری صحیح و داشتن استاندارد حداقلی کیفی و کمی در نشر
   
 • سوال: آیا نویسنده قادر به نشر بعدی مقاله خود که در یک کنگره بصورت خلاصه مقاله منتشر شده میباشد؟
  پاسخ: به ناشر بستگی دارد. بسیاری از ناشرین موافق انتشار بعدی هستند. اما برخی دیگر مخالف انتشار دوباره هستند. لذا بهتر است قبل از سابمیت به قوانین ناشر مراجعه نمایید.