اغلب مقالات ایرانی در ابتدای ورود به مجلات با ضعف در نوشتار انگلیسی مواجه هستند

غربالگری یا Screening در ابتدای ورود یا سابمیت (Submit) هر مقاله در مجلات صورت می گیرد. این مرحله یکی از اساسی ترین و مهمترین مراحل داوری مقاله میباشد. متاسفانه در کشور ما این مرحله مهم توسط اکثر سردبیران مورد توجه قرار نگرفته و در برخی موارد حتی توسط ناشرین انجام میشود. اما آیا ناشر مجله مسوول بررسی مشکلات مقاله در غربالگری است؟ به نظر شما در غربالگری به چه مسایلی باید توجه شود؟ و مدت زمان مناسب غربالگری چه میباشد؟ 


تعریف غربالگری و مراحل آن

بطور کلی هر مقاله پس از ثبت اولیه (Submit) در مجله، می بایست توسط سردبیر و یا نمایندگانی از هیات تحریریه از نظر معیارهای ذیل مورد بررسی قرار بگیرد :

  1.     عدم تکرار سابمیت در همین مجله
  2.     عدم تکرار سابمیت در مجلات همان ناشر
  3.     عدم وجود مشابهت متنی (Similarity Rate) بیش از ۱۰ درصد
  4.     عدم وجود نقص در فایل های اصلی مقاله شامل Cover letter, Word File, Figure …
  5.     عدم وجود نقص در بخش های یک مقاله همانند خلاصه مقاله، منابع، موارد و روش ها و ..
  6.     کنترل کامل ادیت انگلیسی مقاله و کیفیت ادیت
  7.     کنترل کامل هویت نویسندگان و Affiliation نویسندگان
  8.     کنترل محتوای علمی، تناسب موضوع مقاله با موضوعات مجله (Scope)

در صورتیکه در هر کدام از موارد فوق مشکلی در مقاله مذکور یافت شد، می بایست توسط سردبیر به (Return to Author) و یا بطور کلی ( Fast Reject یا رد سریع) شود.

دقت بفرمایید که هر چه مقالات در این مرحله با دقت بیشتری غربالگری (Screen) شوند. حجم کاری کمتری وارد پروسه داوران خواهد شد و زمان به هدر نخواهد رفت.

رمز چابکی و سرعت در داوری مجلات معتبر دنیا غربالگری اولیه مناسب و به موقع می باشد.


مدت زمان مناسب غربالگری در یک مجله چیست؟

زمان مناسب در غربالگری یک تا دو روز میباشد. بهتر است که این روز و مدت آن در سایت مجله به اطلاع نویسندگان برسد.

 


چه کسی مسوول غربالگری در مجله است؟

بدون شک و با توجه به معیارهای ذکر شده در بالا و ماهیت غربالگری که یک نوع قضاوت علمی در مورد مقاله است، این مهم باید توسط سردبیر صورت پذیرد. دقت کنیم که منظور از سردبیر یک نفر دانشگاهی و تمام وقت است که شغل وی سردبیری است. متاسفانه سردبیران ایرانی اغلب دارای چندین شغل بوده و زمان کمی را برای امور سردبیری صرف میکنند.