دسترسی زودهنگام و آینده نگر به اطلاعات ایمپکت فکتور مجلات از سوی موسسه کلاریویت ایجاد شده است

از ابتدای پیدایش ایمپکت فکتور و گزارش ارجاعات سالیانه مجلات از سوی موسسه کلاریویت، این گزارشات سالیانه بصورت گذشته نگر به مردم ارایه میشده است. یکی از مهمترین انتقادات به این گزاش سالیانه، عدم توجه به پویایی و دایمی بودن ارجاعات و نگاه مقطعی به ارجاعات هر مقاله بوده است. از ابتدای سال 2021 موسسه کلاریویت در فاز اول با حضور 6000 مجله دسترسی به اطلاعات ایمپکت فکتور را بصورت آینده نگر فراهم نموده است. این یکی از مهمترین تغییرات در ایمپکت فکتور مجلات خواهد بود و تغییرات عمده ای را در آنها ایجاد خواهد کرد. انتشارات کوثر نیز برای مجلات خود به این فاز آزمایشی پیوسته است.


 

موسسه کلاریویت (clarivate) در جولای هر سال اطلاعات آماری ایمپکت فکتور و ارجاعات مجلات برگزیده خود در هسته SCIE را در قالب یک گزارش گذشته نگر به نام Journal Citation Report به محققین دنیا ارایه میکند. بدین معنی که خوانندگان میتوانند به آماره هایی مانند ایمپکت فکتور در یکسال گذشته آگاهی یابند. از امسال این موسسه تصمیم گرفته است که برای ناشرین خاصی این اطلاعات را بصورت آینده نگر و برای یکسال آینده هم منتشر نماید.

از ابتدای سال 2021 دسترسی آینده نگر به ایمپکت فکتور 6000 مجله فراهم میگردد. این ناشرین در سال 2020 اطلاعات مقالات خود را بصورت کامل در پایگاه این موسسه بارگذاری نموده اند. البته این فاز اول است و ممکن است در سالهای آتی همه مجلاتی که در این پایگاه استنادی نمایه میشوند از این مزیت بهره مند شوند.

یکی از مشکلات و انتقادات جدی به گزارشات ایمپکت فکتور گذشته نگر این بوده است که به علت ماهیت پویایی ارجاعات نمیتوان ارجاعات یک مقاله را به قبل و بعد از ارایه گزارش سالیانه تقسیم کرد. یعنی گزارشات ایمپکت فکتوری که تاکنون ارایه میشدند، با یک نگاه مقطعی و نه دایمی به ارجاعات می نگریستند. حالا موسسه کلاریویت خوشبین است که با استفاده از بررسی آینده نگر بتوانند این بزرگترین چالش گزارش ارجاعات را برطرف کند.

از حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند که با بهره برداری از گزارشات آینده نگر، ایمپکت بسیاری مجلات دستخوش تغییرات عمده شود.

مجلات نمایه شده از انتشارات کوثر در SCIE نیز در گروه مجلاتی هستند که از ابتدای 2021 وارد این فاز Early Access خواهند شد.

 


لینک مقاله در موسسه کلاریویت:

https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/adding-early-access-content-to-journal-citation-reports-choosing-a-prospective-model/