سردبیر با مقاله ای که در پره پرینت منتشر شده است چه کند؟

تکنولوژی و روشهای انتشار مقاله هر روز در حال تکمیل و ارتقاست. ما نیز موظفیم با مطالعه و تحقیق و رصد این فن آوریها و ابزارهای جدید، اطلاعات خود را به روز نماییم. یکی از جدیدترین روشهای نشر مقاله که همزمان با پاندمی کرونا به سرعت جایگاه و محبوبیت خود را در دنیای نشر مقالات بدست آورد، انتشار در پره پرینت است. نویسنده میتوانست آخرین یافته های علمی خود در راه مبارزه با ویروس کرونا را در کمتر از چند ساعت در جایی منتشر کرده و با اختصاص DOI به آن ، ارجاعات را از همان روز اول پس از انتشار بدست آورد. بی تردید، پره پرینت آینده نشر علمی است. نشری سریع و بدون واسطه. اما پره پرینت چیست و سردبیر مجلات ایرانی می بایست چه تعاملی با این مقالات داشته باشند؟ آیا سردبیران مجاز به پذیرش مقالاتی که قبلا در سرور پره پرینت منتشر شده اند هستند؟ یا اینکه اینها را باید مصداق تخلف و انتشار دوگانه مقاله در نظر گرفت؟!


انتشار پره پرینت چیست؟

ورژن پره پرینت از یک مقاله به انتشار عمومی یک دستنویس از محتویات و نتایج علمی (مقاله) اطلاق میشود که هیچ نوع فرایند داوری یا Peer Review روی آن صورت نپریرفته است. این مقاله علمی بدون داوری و یا بدون هیچ کار اضافی مانند صفحه آرایی، ادیت و یا ویراستاری فنی در یک سرور بطور عمومی منتشر و در اختیار همه قرار میگیرد.


سرور پره پرینت جیست؟

به محل انتشار مقالات از نوع Preprint اطلاق میشود که بطور رایگان در اختیار خوانندگان و نویسندگان قرار میگیرد.

4 سال پیش در این مقاله به تعاریف اولیه پره پرینت اشاره کرده بودیم.


اما قوانین انتشارات ما برای تعامل با این نوع نشر زودهنگام و بدون داوری مقالات چیست؟ پره پرینت نسل بعدی نشر علوم است. بهتر است از الان خود را برای آن آماده و مهیا سازیم.

 

قوانین انتشارات کوثر در مورد مقالات پره پرینت:

  1. نویسندگان مجاز به سابمیت مقالات منتشره در سرورهای پره پرینت میباشند. (بدون هیچ محدودیتی و در هر زمانی)

  2. نویسندگان موظف به گزارش انتشار قبلی مقاله خود در سرور پره پرینت در Cover Letter خود در سایت میباشند. (در هنگام سابمیت مقاله در مجلات کوثر)

  3. اگر مقاله پذیرفته شود، نویسنده مسوول موظف است تا در سرور Preprint این Acceptance را به مقاله لینک کند.
  4. به مقالات در مجلات کوثر (پس از اکسپت) DOI جدید داده میشود. و این DOI ارتباطی با DOI در ورژن Preprint ندارد. ولی هر دو آنها لینک میباشند.
  5. وظیفه لینک صحیح دو DOI به یکدیگر به عهده نویسنده مسوول میباشد.
  6. نویسنده باید مراقب باشید که در سرور پره پرینت لایسنس مقاله را به طور کامل به سرور پره پرینت واگذار نکند. در غیراینصورت امکان اکسپت مقاله در مجلات کوثر وجود نخواهد داشت و یا هر زمان پس از انتشار امکان ریترکت وجود دارد.