بررسی چک لیست های داوری و انتشار سالامی

در راستای هم اندیشی و بهره مندی از تجارب یکدیگر در رابطه با چک لیست های داوری و مسائل مربوط به انتشار سالامی، روز شنبه 13 آذر 1400 (ساعت 10:30 الی 12) یک وبینار آموزشی با عنوان "بررسی چک لیست های داوری و انتشار سالامی" با ارائه و سخنرانی آقای دکتر سیدمحمد میری (مدیرعامل انتشارات بین المللی بریفلند-کوثر) برگزار خواهد شد.


 

نحوه آموزش به صورت وبینار و از طریق نرم افزار Adobe Connect خواهد بود؛

در تاریخ مشخص شده روی لینک شرکت در وبینار کلیک کنید:

Join Meeting:
http://vc.dums.ac.ir/research

 

  • از کامپیوتر، لب تاب و موبایل می توانید برای شرکت در این وبینار استفاده کنید