مقاله ای که بعد از پذیرش علمی در مجله توسط ناشر هینداوی و بدلیل تحریم ریجکت شد | پاسخ مسوولین وزارت بهداشت و علوم به این سورفتارها چیست؟

حداقل 8 سال از تحریمهای پیاپی و ظالمانه همه جانبه در کشور گذشته است. داستان یک روز و یک شب نیست. تا توانسته اند ما را در همه زمینه ها تحریم علمی کرده اند. هم نویسنده ما را و هم مجله ما را. پاسخ مسوولین ارشد وزارت بهداشت و علوم به این همه ظلمی که بر ما میرود چیست؟ سو مدیریت در این بلایا، تنها باعث فرار نخبگان از کشور میگردد. در آخرین گزارشی که بدست تحریریه ما رسیده است، مقاله ای ارزشمند در حوزه گوارش و کبد، در یکی از مجلات ناشر Hindawi بعد از چهار ماه داوری علمی ، اکسپت و پذیرفته شد. اما متاسفانه ناشر بعد از اکسپت به دلیل تحریم این مقاله را ریجکت (رد) اعلام نمود. مسوولین ما چه تدبیری اندیشیده اند؟ چرا هنوز برای ارزشیابی و ارتقا به مجلات خارجی و نمایه های بدرفتاری مانند پابمد و ISI محتاجیم؟ مطابق قوانین کوپ تحریم علمی یک جرم محسوب میشود. تا میتوانید به مراجع بین المللی مانند کوپ شکایت کنید. شما هم اگر موردی از این سورفتارهای علمی دیدید به ما گزارش دهید.


شش ماه پیش مقاله ای ارزشمند از محققین دانشگاههای کشور ما برای انتشار در یکی از مجلات ناشر هینداوری (مستقر در مصر) سابمیت میشود. بعد از 4 ماه داوری، این مقاله توسط داوران علمی قبول (اکسپت) میشود. اما متاسفانه و در کمال ناباوری بعد از یک ماه، ناشر با متنی که در زیر ملاحظه میفرمایید اقدام به رد یا ریجکت این مقاله نمود:

"به دلیل تحریمهای بین المللی و .... این مقاله به دلیل ایرانی بودن نویسندگان که از یکی دانشگاههای ایران هستند ، ریجکت میشود ...." 

تصویر ایملیی از سوی ناشر که نشان میدهد به دلیل تحریم مقاله بعد از اکسپت علمی رد شده است
 


  • آیا این بار اول است که نویسندگان ما تحریم میشوند؟

خیر. اغلب اعضا هیات علمی و دانشجویان ما در 8 سال اخیر مواردی از این قبیل را مشاهده و تجربه نموده اند. 

  • آیا طبق قوانین "اخلاق در نشر" میتوانیم از این مورد شکایت کنیم؟

بلی. طبق قانون کوپ ، هر نوع دخالت جغرافیا و سیاست در تصمیم هیات تحریریه جرم محسوب میشود و قابلیت پیگیری بین المللی دارد.

لطفا برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه نمایید:

ریجکت مقالات ایرانی بدلیل دولتی بودن نویسندگان / لزوم اقدام شایسته مسوولان پژوهش کشور در برابر تحریمهای علمی ایرانیان / مطابق قوانین کوپ تحریم علمی یک جرم محسوب میشود.


  • نقش ما به عنوان محقق چیست؟

پیگیری و شکایت موضوع در COPE

  • نقش مسوولین وزارت بهداشت و علوم در این مبارزه علمی چیست؟

  1. تغییر معیارهای ارزشیابی برای اساتید و دانشجویان
  2. بهره بردن از مجلات ایرانی و نمای های داخلی و حذف وابستگی به مجلات خارجی

اگر تدبیر به موقع اندیشیده نشود هر روز شاهد نارضایتی بیشتر نخبگان ایرانی و افزایش پدیده مهاجرت مغزها خواهیم بود. هشت سال گذشت و ما هنوز محتاج به مجلات خارجی پابمد و ISI هستیم. چرا اقدامی عملی صورت نمی گیرد؟