در اقدامی جدید و طالمانه یک مجله ایرانی را هم به دلیل تحریم در ISI ارزیابی نکردند

اخبار گوناگون و متعدد تحریم نویسندگان ایرانی در مجلات خارجی کم بود، حالا نوبت به مجلات هم رسید. متاسفانه باخبر شدیم که یکی از مجلات ارزشمند ایرانی تنها به دلیل ایرانی بودن از ادامه مسیر ارزشیابی و پذیرش در ISI یا  Web of Science بازمانده است. البته با تحریمهای همه جانبه و ظالمانه آمریکا این رفتار شرکت کلاریویت دور از ذهن نبود. سوالی که مهم است این است: چرا هنوز مجلات ما و علم ما برای ارزشیابی به این نمایه سازها با رفتارهای ضداخلاقی محتاج هستند؟ آیا ما نمی توانیم در شرایط ظالمانه معیارهای ارزشیابی علم خود را تغییر دهیم؟ 


بارها مطرح کرده ایم اما متاسفانه پاسخی نگرفته ایم. موضوع از این قرار است:

  • یکی از مجلات ارزشمند کشور ما به دلیل ایرانی بودن از ادامه مراحل ارزشیابی در ISI بازماند. در نامه هم دلیل آنرا تحریم ایران نامیده اند.

این موضوع برای بار اول از سوی مجلات مطرح میشود. تاکنون و در طی 4 سال اخیر موارد متعددی از تحریمهای نویسندگان گزارش و مشاهده شده بود. اما این اولین بار است که تحریم یک مجله در یک موسسه آمریکایی مطرح میشود. قدم بعدی چیست؟

چرا مسوولین وزارت بهداشت و علوم برای ارزشیابی علمی ، هنوز از معیارهای قدیمی استفاده میکنند؟ چرا استناد به مجلات داخلی هنوز به قانون تبدیل نشده است؟ چرا مجلات ما برای نمایه سازی محتاج به نمایه سازهای خارجی و بی اخلاق هستند؟


 

تصویر ایمیل اول: سوال مجله در مورد عدم امکان ورود به ارزشیابی یک مجله در  آی اس آی

p1


تصویر ایمیل دوم: پاسخ آی اس آی که در آن قید نموده اند به دلیل تحریم ایران امکان ارزشیابی این مجله نیست

p2