کدام ناشرین مقالات منتشره در پره پرینت را نمی پذیرند؟

"پره پرینت" را نمیشود انکار کرد یا ندیده گرفت و به سادگی از کنارش گذشت. بعد از کرونا "پره پرینت" هم همه گیر شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در حال ادای احترام به آن هستند. این "روش انتشار" جدید به مانند یک ابزار جدید در صنعت نشر به سرعت برق و باد جای خود را به ویژه پس از پاندمی کرونا در بین مردم و محققین باز کرد. "یک روش سریع نشر در کمتر از دو روز بدون اتلاف وقت و بدون داوری". آیا همه ناشران مقالاتی که یک بار در پره پرینت منتشر شده اند را می پذیرند؟ یا هنوز هستند ناشرانی که با این نوع نشر سریع مخالفند؟ در این مقاله به بررسی این مورد میپردازیم.


از اولین روز تاسیس مجلات علمی دانشگاهی تا امروز مهمترین معضل همه نویسندگان "داوری های طولانی و مخفیانه" در مجلات بوده است. داوریهایی که بطور میانگین تا شش ماه طول میکشد و از نگاه بسیاری از نویسندگان مجلات "ناعادلانه" و "بدون مستندات" است. پس مانع اصلی انتشار علم، "داوری طولانی و غیرشفاف" بوده و هست. اما سه سالی است که یک پنجره جدید در "انتشار سریع" ایجاد شده است که به آن "پره پرینت" میگویند.

برای مطالعه بیشتر پره پرینت به این مقاله و این مقاله مراجعه کنید.

ابتدا خیلی ها تلاش میکردند در برابر این پدیده جدید خود را به ندیدن و نشنیدن بزنند اما بعد از پاندمی کرونا به سرعت این روش جای خود را باز کرد.

 

کدام مجلات و ناشرین مقالات پره پرینت را نمی پذیرند؟

تا امروز دیگر تقریبا همه ناشرین و مجلات معتبر دنیا، مقالاتی که در پره پرینت منتشر شده باشند را میپذیرند. از معدود مجلاتی که هنوز از پذیرش این مقالات سرباز میزند و به مانند یک مورد غیراخلاقی به آنها نگاه میکند New England Journal of Medicine است.این مجله معتبر در "راهنمای نویسندگان" خود بیان نموده است که نه تنها از مقالاتی که یکبار در پره پرینت منتشر شده اند، استفاده نکرده و آنها را درجا ریجکت میکند بلکه حتی نویسندگان اجازه ندارند در مقالات خود به این مقالات استناد هم بکنند (در بخش منابع).

لینک: https://www.internationalscienceediting.com/cite-a-preprint/