آیا دستکاری در تصاویر یک مقاله علمی جرم اخلاق در نشر است؟

در تصاویر رسیده به مجله هر نوع "دستکاری در تصویر" اعم از برش، تغییر کنتراست و رنگ و فوکوس و یا کلونینگ، جرم اخلاق در نشر محسوب میشود و می بایست بدون اغماض با نویسنده برخورد شود. لازم به تاکید است که "تصاویر در مقالات" یک نوع سند مکتوب محسوب شده و در صورت کشف  هر نوع دستکاری در تصاویر (توسط ناظرین بین المللی) مجله توسط نهادهای ناظر و به ویژه COPE با تبعات قانونی مواجه خواهد شد. در ادامه با نمونه هایی آشنا خواهیم شد. دیدن این نمونه ها موجب میگردد تا از این به بعد با دقت بیشتری به تصاویر مقالات خود نگاه کنید.


دستکاری در تصویر یا Image Manipulation چیست؟ 

به هر نوع دستکاری در تصاویر یک مقاله علمی اعم از کپی کاری و یا اعمال تعییرات در تصاویر علمی اطلاق میشود که با هدف گمراهی خوانندگان و با سونیت انجام میشود.

هر کدام از موارد زیر مصداق دستکاری در تصاویر میباشند:

  1. برش یا Cropping تصاویر
  2. تغییر روشنی یا Contrast  تصاویر
  3. تغییر قدرت یا فوکوس منطقه ای در یک بخش از تصویر
  4. تغییرات رنگ تصاویر
  5. کپی کردن اجزا تصویر و یا Cloning

آیا دستکاری در تصاویر جرم محسوب میشود؟

بلی. در صورت کشف، این مورد به عنوان یک مورد خلاف اخلاق در نشر یا Misconduct میباشد.

 


با مقاله ای که "در تصاویر" دستکاری کرده اند چه کنیم؟

  1. در صورت کسف در زمان داوری: ریجکت
  2. در صورت کشف در هر زمان پس از نشر: Retract

برای مطالعه دقیق قانون کوپ در این مورد به این لینک مراجعه کنید.


نمونه هایی از دستکاری در تصاویر

1- در تصویر زیر به موارد آبی و قرمز توجه کنید. اینها از روی هم کلون شده یا کپی شده اند.2- در تصویر زیر با تغییر کانترست یا وضوح بخش مهم از تصویر محو شده است:


3- در تصویر زیر دو مورد کلونینگ را توجه بفرمایید:

 


4- در تصویر زیر هر دو مورد آبی و سبز کپی های یکدیگر میباشند.

 


 

 

5- موارد رنگی کپی شده از یکدیگرند.


منبع: