کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) برای برخورد با دستکاری در تصاویر چه میگوید؟

یکی از مواردیکه در سالهای اخیر در بین مجلات دانشگاهی شیوع یافته است، دستکاری در تصاویر مقالات علمی با هدف گمراهی داوران و خوانندگان است. در مقالات قبلی به توضیح این مورد و ذکر نمونه اقدام نمودیم. اما سردبیران می بایست با دانستن قوانین اخلاق در نشر با دقت به رصد موارد خلاف پرداخته و از سوی دیگر با اقدامات قانونی، از وقوع این موارد پیشگیری کنند. لذا به همین منظور برآن شدیم تا فلوچارت کوپ (کمیته بین المللی اخلاق در نشر) را به عنوان سند بالادستی با هم مرور کنیم. توجه بفرمایید که این فلوچارت میتواند بهترین راهنما برای برخورد با موارد مشابه در مجلات باشد.


ابتدا خواهشمندیم برای درک بیشتر "دستکاری در تصاویر" به این مقاله مراجعه نمایید:

لینک

فلوچارت کوپ درمورد برخورد صحیح با دستکاری در تصاویر:

 1. کشف این مورد توسط خواننده و یا یکی از اعضا هیات تحریریه است. 
 2. بعد از اطلاع رسانی از یکی از داوران معتمد تقاضای بررسی مجدد میکنیم. در صورتیکه مستندات لازم برای اطلاق این عنوان اتهامی به نویسنده داشتید :
 3. از همه نویسندگان با یک ایمیل تقاضای توضیحات میکنیم:
  1. اگر توضیحات قانع کننده نبود و یا پاسخ دریافت نشد و یا خطا محرز گردید: باید مقاله در مرحله داوری "ریجکت" و در مرحله نشر، ریترکت شود.

   در این حالت باید با سازمان همه نویسندگان تماس گرفت و ریترکت را به اطلاع همه رساند.
    
  2. اگر خطا سهوی بود و یا در نتایج تغییر عمده و یا ماژور و یا بزرگ ایجاد نکرد: حتما باید یک مقاله از نوع Correction با عکس جدید منتشر شود. این مقاله حتما باید به مقاله قبلی لینک دایمی (Crosslink) شود.
  3. اگر هم توضیحات نویسنده قانع کننده بود از آنها عذرخواهی نموده و اگر لازم بود یک Correction منتشر نمایید.
 4. در نهایت باید در سایت مجله این موضوع به اطلاع همه رسانده شود. به فرد افشاگر نیز باید اطلاع رسانی شود.

 


لینک فلوچارت کوپ:

https://publicationethics.org/resources/flowcharts/image-manipulation-published-article