از ارسال ایمیلهای زیاد با محتوای تکراری و دروغین یا اغراق شده به نویسندگان جدا خودداری کنید


برای انتشار منظم یک مجله، داشتن ورودی یا سابمیشن به تعداد مناسب در هر مجله امری است لازم و ضروری. برای جذب مقاله باید مرتب به نویسندگان مرتبط با موضوع مجله ایمیلهای تبلیغاتی فرستاد. اما آیا میتوان به هر نویسنده ای ایمیل فرستاد؟ آیا میتوان با هر ایمیلی مثلا ایمیل شخصی مجله و یا ایمیل رسمی مجله از سایر نویسندگان دعوت به سابمیت مقاله کرد؟ آیا میتوان در متن ایمیل خود هر چیزی را بنویسیم؟ پاسخ همه این سوالات خیر است. حتی برخی گروههای ناظر با دریافت این ایملیهای تبلیغاتی ممکن است مجله شما را به لیست سیاه پرداتوری یا یغماگر معرفی کنند. لذا ارکان اجرایی مجله باید آگاه باشند که  از ارسال ایمیلهای زیاد با جملات فریبنده به نویسندگان جدا خودداری نمایند.گروههای Watchdog یا ناظر شفافیت علم، به ناظرینی اطلاق میگردد که مرتب در حال رصد و پایش فعالیتهای مجلات علمی هستند. از یافته های این گروهها در ارزیابی مجلات استفاده میشود. اینها افرادی مستقل هستند که به عنوان افسران شفافیت علم در همه رشته های علمی فعال هستند. اغلب این ناظرین از دانشمندان علمی در زمینه خود بوده و بصورت داوطلبانه مشغول رصد و ارزیابی مجلات هستند.

برای ما به عنوان ارکان مجله بارها پیش آمده است که بخواهیم برای جذب مقالات از نویسندگان به آنها ایمیل بزنیم. این ایمیلها به همه افراد وابسته و مرتبط در موضوع مجله ارسال میشود. نکته اول اینکه ما صرفا باید به افرادی که در مجله ما عضو هستند ایمیل بزنیم. زیرا در غیراینصورت به عنوان اسپمر یا ارسال کننده هرزنامه شناسایی میشویم. نکته دوم در مورد جملاتی است که در متن ایمیلهای خود استفاده میکنیم.

در هنگام ارسال ایمیلهای دعوت به نویسندگان برای ارسال مقاله باید از جملات خاصی استفاده نکنیم. برخی از این جملات در متن ایمیل ما موجب میشود که خوانندگان مجله ما را به عنوان مجله متقلب یا جعلی محسوب کنند و مجله ما را به لیست مجلات Predatory معرفی کنند.

لذا سردبیران و ارکان محترم اجرایی دقت کنند که در هنگام ارسال ایمیلهای اطلاع رسانی از به کار بردن جملات اغراق آمیز و دروغین خودداری شود. 

به عنوان مثال به جملات زیر در عکسها دقت کنید: (متن کادر خاکستری در شکل). این متن در هر ایمیلی باشد، مجله اش مشکوک به مجلات یغماگر (Predatory) خواهد بود.

در زیر به چند نمونه از ایمیلهای حاوی این جملات اشاره میکنیم.

 


و یا به این جملات توجه کنید:

 


مثال سوم:
این متن هم نباید در ایمیلهای شما مورد استفاده قرار بگیرد.


مورد دیگری از جملاتی که به داشتن DOI تاکید میکند.


لینک:

عکس ها همگی از اکانت توییتر Predatory Journals برداشته شده اند

Slides from: https://twitter.com/fake_journals

لطفا به آیکون "کفتار" در کنار نام گروه Predatory دقت کنید. در فیلد شفافیت علم (Research Integrity) از نماد کفتار (حیوان مرده خوار، مفت خوار) برای مجلات پرداتوری یا یغماگر استفاده میشود.

Image Credit: https://www.nature.com/articles/d41586-019-03759-y