روش نگارش تعارض منافع و رعایت الزامات اخلاقی در مقالات

در راستای هم اندیشی و بهره مندی از تجارب یکدیگر در رابطه با مسائل اخلاق در نشر و پژوهش، با همکاری  دانشگاه صنعتی شریف روز سه شنبه 23 آذر 1400 (ساعت 17:00 الی 19:30) یک وبینار آموزشی با عنوان "روش نگارش تعارض منافع و رعایت الزامات اخلاقی در مقالات" با ارائه و سخنرانی آقای دکتر سیدمحمد میری (مدیرعامل انتشارات بریفلند) برگزار خواهد شد.


 

در تاریخ مشخص شده روی لینک شرکت در وبینار کلیک کنید و گزینه مهمان را انتخاب نمایید:

Join Webinar:

vclass.ecourse.sharif.edu/ch/sharif-alumni-speech

 

  • از کامپیوتر، لب تاب و موبایل می توانید برای شرکت در این وبینار استفاده کنید

Updated: