مراقب تبلیغاتی با عناوین مشابه چاپ مقاله مشارکتی در آی اس آی باشید

هر نوع تبلیغ که با عناوین فریبنده مانند "مشارکت در مقاله" منجر به "فروش نویسندگی" شود، نه تنها در عرصه بین الملل و بلکه حتی در همین کشور ما نیز "جرم" محسوب شده و خاطیان (فروشنده و خریدار) هر دو مجرم میباشند. شرط اساسی برای درج نام شما به عنوان "نویسنده" در یک مقاله، "مشارکت فعال در پژوهش" از ابتدای طرح پژوهشی است. دانشجویان ما مراقب این تبلیغات باشند و اساتید ما نیز مرتب این موضوع را به دانشجویان جدیدتر یادآوری کنند تا خدای نکرده آبروی علمی شما به باد نرود. از مسوولین اجرایی کشور در حوزه پژوهش هم انتظار میرود که با این پدیده شایع مبارزه جدی نمایند.


طبق بیانیه انحمن بین المللی نویسندگان و ادیتورها، تنها به شرط دارا بودن همه موارد زیر میتوانیم نام یک فرد را به عنوان نویسنده در یک مقاله علمی درج کنیم:

  • 1)    مشارکت فعال در طراحی تحقیق و اجرا
  • 2)    مشارکت فعال در نوشتن یا ادیت مقاله
  • 3)    تایید نسخه نهایی مقاله پیش از ارسال به مجله
  • 4)    امضا تعهدنامه نویسندگی در یک مقاله قبل از سابمیت به مجله

 


متاسفانه در فضای مسموم "پژوهش خارج دانشگاهی" و در سکوت (ظاهری) مسوولین ذیربط در کنترل و ممانعت از "بنگاه های مقاله و پایان نامه نویسی" اخیرا (سپتامبر 2021) وب سایت رترکشن واچ (retraction watch) به معرفی دو وب سایت یکی ایرانی و دیگری از کشور لیتوانی پرداخته است که اقدام به "فروش نویسندگی" میکنند. 

  • برای مطالعه این مقاله لطفا اینجا را کلیک کنید.

حال سوالی اساسی این است؟

  • علیرغم وجود مصوبه قانونی برای مبارزه با "سرقت ادبی و علمی"، چرا کمافی السابق این شرکتها در فضای مجازی و یا واقعی مشغول تبلیغات هستند؟

 


دانشجویان و اساتید مراقب باشند


هر نوع تبلیغ که با عناوین فریبنده مانند "مشارکت در مقاله" منجر به "فروش نویسندگی" شود، نه تنها در عرصه بین الملل و بلکه حتی در همین کشور ما نیز "جرم" محسوب شده و خاطیان (فروشنده و خریدار) هر دو مجرم میباشند.

شرط اساسی برای درج نام شما به عنوان "نویسنده" در یک مقاله، "مشارکت فعال در پژوهش" از ابتدای طرح پژوهشی است.

 


طبق قانون، در صورت اثبات جرم، علاوه بر مهر و موم موسسه مربوطه، مجازات (از ابطال مدرک تا اخراج) برای هیات علمی و دانشجوی متخلف در نظر گرفته شده است: