پیشنهاد یک داور بیطرف و خوب و منظم میتواند شانس پذیرش مقاله ما را افزایش دهد

یکی از مراحل سابمیت یک مقاله در یک مجله معتبر علمی پژوهشی، معرفی یا پیشنهاد داور برای داوری مقاله شماست. این مرحله میتواند یکی از چالش های اساسی برای شما به عنوان نویسنده باشد. زیرا که اگر اصول اخلاق در داوری را رعایت نکنید ممکن است که مقاله شما بلافاصله در همان مجله ریجکت سریع یا Fast Reject شود. اما اگر داور خوب و بی طرفی را برای مقاله خود معرفی کنید، ممکن است به روند داوری و پذیرش مقاله خود کمک شایانی نماید. در این مقاله کوتاه به اصول اساسی پیشنهاد داور اشاره خواهیم کرد. 


اهمیت داور بیطرف و معتبر بر هیچ کسی پوشیده نیست. این داور که توسط شما به عنوان نویسنده در حین سابمیت به مجله معرفی میشود، می بایست دارای مشخصات خاصی باشد.

اولین نکته این است که این داور نباید دارای منافع مشترک با شما باشد. یعنی داور را باید از افراد بیطرف انتخاب کنید.

 


مستحضر باشید که این پیشنهادات به نویسنده داده میشود. در زمانیکه میخواهد مقاله اش را در مجله ای سابمیت کند و در بخش Suggest Reviewer داور به مجله پیشنهاد میدهد.


⛔️ Don’t always assume that the most famous professor or the researcher with the highest h-index is the best suggestion.

  • همیشه بهترین داوران، پرفسورهای با H-Index بالاتر نیستند.

✅ Do suggest reviewers with some expertise in the topic of the manuscript.

  • داوران را در موضوع همان مقاله انتخاب کنید.

⛔️ Don’t suggest emeritus professors.

  • اساتید ممتاز را پیشنهاد نکنید.

✅ Do attempt to diversify your reviewer suggestions

  • داوران را از کشورهای مختلف انتخاب کنید

⛔️Don’t suggest a co-author of your paper.

  •  داور را از نویسندگان مقاله خود انتخاب نکنید.

✅Do give some explanation for your suggestion

  • دلیل انتخاب داور را بنویسید.

⛔️ Don’t suggest the same reviewers for your submissions over and over again.

  • داور تکراری پیشنهاد ندهید.

 


لینک به اصل این مقاله آموزشی:

http://crosstalk.cell.com/blog/suggesting-peer-reviewers