استاندارد زمان داوری یک مقاله در مجلات معتبر دنیا کمتر از دو هفته است | مجلات ایرانی در چه مدت داوری میکنند؟

به عنوان یک نویسنده انتظار دارید که مقاله شما در یک مجله معتبر در چه مدتی داوری شود؟ طبق یک بررسی مشخص شده است که این مدت در مجلات معتبر دنیا زیر دو هفته است. متاسفانه در اغلب مجلات ایرانی این زمان داوری بیشتر است. گاهی یک مقاله بیش از یکسال در پروسه داوری معطل می ماند. علت این داوری طولانی عدم تمایل داورن به داوری به موقع است. به نظر میرسد تشویق داورن از سوی مجله (مادی و یا معنوی) میتواند در کاهش این مدت نقش بسزایی داشته باشد. در ادامه به ذکر یک مثال از مجلات معتبر دنیا میپردازیم.


زمان مناسب برای داوری یک مقاله در مجلات معتبر دنیا چند هفته است؟


لطفا به این تصویر که از مجله دیابت و متابولیسم از انتشارات الزویر گذاشته ایم توجه بفرمایید:

- زمان داوری: 1.9 هفته
- زمان تا اولین تصمیم: 1.6 هفته
- زمان نشر: 2.5 هفته

این سه زمان در مجله شما چگونه است؟


لطفا این اعداد و زمان آنها را در مجله خود بررسی کنید.

اگر سوالی در مورد نحوه محاسبه این اعداد دارید از ما بپرسید.

از ماه آینده این اعداد و آمار در همه مجلات انتشارات بریفلندز به نمایش گذاشته خواهند شد. 

شفافیت در این آمار موجب اعتبار مجله و رضایت نویسندگان خواهد شد. با نویسندگان صادق باشیم.

 


 


لینک به مجله فوق:

https://www.journals.elsevier.com/diabetes-and-metabolism