زمان شفافیت در دیتای تحقیق فرا رسیده است | چرا باید Research Data را در هنگام سابمیت مقاله خود به مجله ارایه نماییم؟

دیتای هر پژوهش می بایست در یک محل آنلاین ذخیره و لینک آن به اطلاع داوران برسد. یک نویسنده موظف است به منظور بازتولید نتایج این دیتای پژوهش خود را در زمان سابمیت مقاله اش به مجله معرفی کند. به این بخش در اصطلاح بازتولید داده یا Data Reproducibility اطلاق میشود. داوران هم باید با علم کافی دسترسی به این دیتا داشته و بتوانند در صورت لزوم نتایج مطالعه را با کمک نرم افزار آماری مرتبط برای خود مجدد بدست آورند. "دستکاری در داده" یکی از موارد خلاف اخلاق در پژوهش است که ناظرین بین المللی معتقدند با کمک این روش میتوانند از وقوع آن در مقالات جلوگیری کنند. هم اکنونی بسیاری از مجلات معتبر دنیا بیانیه بازتولید دیتا را در هنگام پذیرش مقاله اجباری کرده اند.


در جدیدترین مقاله ادیتوریال در مجله Nature ، اهمیت توجه ویژه به دیتای تحقیق بصورت زیر بیان شده است:

در این مقاله بیان شده است که:

1- بیشترین موارد تقلب در مقالات علمی با دیدن دیتای هر مقاله قابل تشخیص است.
2- ناشرین و مجلات باید تلاش بیشتری کنند تا دیتای تحقیق در دسترس همه خوانندگان قرار بگیرد.
3- با انتشار باز دیتای تحقیق میتوان به سوالات بسیاری در خصوص نتایج پاسخ داد.
4- در انتشار دیتای تحقیق باید رعایت محرمانگی اطلاعات بیماران صورت پذیرد.✅ تجربه انتشارات بریفلند:

- از سه ماه پیش در هنگام سابمیت نویسندگان می بایست وضعیت "دیتای تحقیق" یا Research Data را به وضوح اعلام کنند. یعنی اعلام کنند که آیا این دیتا میتواند برای همه منتشر شود یا خیر؟ اگر هم نویسنده اجازه دهد ما میتوانیم دیتای تحقیق وی را برای همگان منتشر کنیم.

   • برای مطالعه راهنمای نویسندگان در انتشارات بریفلند به این مقاله مراجعه بفرمایید:

🔘https://brieflands.com/brieflands/knowledgebase/category/tree.html#data_and_reproducibility.html