چرا برخی از شعب دانشگاه آزاد اسلامی برای اطلاع از صحت یک مقاله منتشره به مجله ایمیل میزند؟ | آیا روشهای جایگزین وجود ندارد؟

ارایه مقاله برای دفاع یا اخذ مدرک دکتری در دو کشور ایران  و چین یکی از عوامل اصلی بروز فساد در پژوهش این دو کشور است زیرا دانشجویان مقاطع تکمیلی در این دو کشور برای اتمام دوره تحصیل و ورود به بازار کار مجبورند تا بدون توجه به کیفیت پروژه، با دو مقاله منتشره در مجلات معتبر (و نمایه شده!) تنها به کمیت توجه داشته باشند. به عنوان ناشر مجلات، در اقدامی بسیار شگفت اخیرا شاهد این هستیم که از دفاتر آموزش برخی شعب دانشگاه آزاد ایمیلی بدون محتوا و تنها با داشتن یک سوال در موضوع ، اقدام به صحبت سنجی یک مقاله میکنند. صرفنظر از اشکالات فراوان در شکل ارسال ایمیل (اعم از آدرس ایمیل که شخصی و سرویسهای عمومی ایمیل است) و یا صرفنظر از ایرادات فراوان در نگارش این نوع ایمیل ، سوال اساسی این است: آیا مسوولین آموزشی و یا پژوهشی این دانشگاهها راه مناسب تری برای بررسی مقاله ادعایی دانشجویان خود ندارند؟!


بدون شک بهترین راه برای بررسی اعتبار یک مقاله علمی مراجعه به وب سایت و بررسی ISSN مجله و از سوی دیگر بررسی فایل پی دی اف و یا HTML مقاله مورد نظر است. لذا پیشنهاد میکنیم که مسوولین محترم آموزشی و پژوهشی بجای مجرم فرض نمودن دانشجویان، از روشهای نوین در بررسی صحت یک مقاله بیشتر بهره ببرند.

هدف ما حفظ کرامت علمی اساتید و دانشجویان و وقت گرانبهای همه اعضا هیات علمی دانشگاههاست.