محدودیتهای جدید اینترنت برای مجلات دانشگاهی چه تبعاتی دارد؟

با ایجاد محدودیت در اینترنت تنها صنایع وابسته به آی تی دچار مشکل نشدند، بلکه مجلات دانشگاهی و نویسندگان دانشگاهی نیز دچار مشکلات فراوانی شدند. بطوریکه دسترسی محققان و پژوهشگران دانشگاهی به آخرین مقالات منتشره در مجلات علمی دنیا در ماهی که گذشت به دلیل محدودیت در ترافیک بین المللی با مشکلات عدیده ای روبرو گردید. همچنین ارتباط آنلاین با محققان بین المللی با WhatsApp منتفی گردید. یکی از دلایل اصلی این محدودیت، ایجاد محدودیت و یا اختلال در پروتکلهای احراز هویت آنلاین گواهی امنیتی وب سایتهای خارجی است. در دو ماه گذشته و پیرو محدودیتها، از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از نویسندگان بین المللی هم قادر به ورود به مجلات ایرانی و انتشار مقالات خود نبوده اند.

 


دسترسی آزاد و بدون مانع به منابع و پایگاههای علمی یکی از اولین و اساسی ترین نیازهای یک محقق یا پژوهشگر دانشگاهی است. انجام یک تحقیق ساده و یا نوشتن یک مقاله علمی، مستلزم بررسی همه متون علمی مربوطه است. چنانچه به هر دلیلی محدودیتی در این دسترسی ایجاد گردد، در درجه اول تحقیق ما از درجه اعتبار ساقط میگردد. 

بطور کلی و پس از حدود دو ماه از ایجاد محدودیتهای جدید در اینترنت کشور، محدودیتهای زیر ایجاد گردیده اند:

  1. ایجاد محدودیت و یا اختلال بر روی پروتکلهای احراز هویت یا TLS Handshaking: این محدودیت موجب گردید که دسترسی به بسیاری از سایتهای خارجی علمی و دانشگاهی برای ایرانیان محدود گردد.
  2. ایجاد محدودیت یا اختلال در دریافت فایل: این اختلال موجب عدم به روزرسانی سرورهای مجلات ایرانی گردیده است.
  3. منع دسترسی به کلیه درگاههای برگزاری دوره های آنلاین آموزشی (مدیا)
  4. قطع دسترسی کاربران به WahtsApp: این موجب قطع ارتباط اجتماعی محققان ایرانی با سایر محققان دنیا گردیده است.

توجه داشته باشیم که از سالها قبل به دلیل تحریم ظالمانه آمریکا، مجلات ایرانی در راه پیشرفت خود با تحریمهای متعددی همچون تحریم DOI ، تحریم Crossref ، تحریم در خرید نرم افزارهای تخصصی نشر از Tex گرفته تا ساده ترین ابزارهای آنلاین File Converison بوده است. برای اداره یک مجله علمی خود همین تحریمها و یافتن راهی برای دستیابی به آنها مشکل بزرگی بوده است. حالا اضافه کنید مشکلات اخیر و محدودیتهای جدید را که از هر نوع خودتحریمی بدتر است.

امیدواریم با درایت مسوولین بتوانیم برای مشکلات اخیر چاره اندیشی شود.