چهار مقاله رترکت شده از وزیر علوم

پایگاه رترکشن واچ (Retraction Watch) در یکی از گزارشات اخیر خود مدعی شده است که چهار مقاله از گروهی از نویسندگان ایرانی (شامل دکتر محمد علی زلفعلی گل: وزیر علوم فعلی) در مجلات دانشگاهی به دلیل مشکلی در مواد شیمیایی استفاده شده در متن مقاله رترکت (بازپس گرفته) شده اند. این مقالات در سالهای 2015 تا 2016 منتشر شده بودند که مربوط به قبل از دوران مسوولیت وی در وزارت علوم است. بررسی دقیق تر این موارد رترکت شده حاکی از علمی بودن صرف این رترکت ها نیست و انگیزه های سیاسی را نیز تقویت میکند.


برای مطالعه کامل این مقالات و جزییات رترکت پیشنهاد میکنیم که به اصل این مطلب در سایت رترکشن واچ مراجعه نمایید:

https://retractionwatch.com/2022/10/25/irans-science-minister-earns-four-retractions/

دکتر زلفعلی گل که بیش از یک سال سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را برعهده دارد، نویسنده اول یا دوم در هر چهار مقاله است که بین سال‌های 2015 تا 2016 در مجلات منتشر شده توسط انجمن سلطنتی بریتانیا منتشر شده است. این مقالات همگی از مجلات علم شیمی میباشند.

نویسندگان اذعان می‌کنند که از ماده اشتباهی - مولکولی به نام تری سیانومتان - استفاده کرده‌اند که ادعا می‌کند شکل جعلی این ماده شیمیایی را خریداری کرده‌اند. دلایل دیگری همچون خطا در روش کار، داده ها و آنالیز وعدم تکرارپذیری نتایج نیز از سایر موارد مطروحه میباشند.

اما نویسندگان هر چهار مقاله به بازپس گیری ها اعتراض دارند. زیرا معتقدند که اشتباه مربوطه سهوی بوده و عمدی درکار نبوده است.

در خصوص این چهار مقاله، یکی از خوانندگان همین مطلب به نکته مهمی اشاره کرده است:

"وقتی بطور علمی به این مطلب نگاه میکنیم، درمی یابیم که مشابه این مشکلات در بسیاری دیگری از مقالات هم یافت میشوند. حال اینکه با توجه به موقعیت سیاسی این فرد و مشکلات اخیر ایران و تحریمهای متعدد علمی ایران آیا تنها انگیزه این رترکتها علمی بود یا سیاسی؟"