جدیدترین ضریب تاثیر مجلات JCR برای سال 2022

ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در Web of Science بروز رسانی شد.  پایگاه Web of Science یکی از منابع معتبر برای بررسی مقالات علمی و محاسبه ایمپکت فاکتور مجلات است. ایمپکت فاکتور (Impact Factor) یک معیار است که توسط موسسه Clarivate Analytics ارائه می‌شود و نشان دهنده تأثیر و اهمیت یک مجله علمی در سال قبل است. بروز رسانی ایمپکت فاکتور مجلات علمی در پایگاه Web of Science یک فرایند سالانه است که نشان می‌دهد چگونه مجلات علمی در سال قبل در جامعه علمی تأثیر داشته‌اند. این بروز رسانی در پایگاه Web of Science به صورت سالیانه و به دقت توسط تیم متخصصان این پایگاه انجام می‌شود. در مجموع 19 مجله از انتشارات بریفلندز در WoS نمایه شده اند که تعداد 13 مجله دارای ضریب تاثیر هستند.


از این میان هشت مجله برای اولین بار ایمپکت فاکتور برای آنها گزارش شده است که عبارتند از:

 • International Journal of Endocrinology and Metabolism
 • Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
 • Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
 • Health Scope
 • Archives of Clinical Infectious Diseases
 • International Journal of Cancer Management
 • Archives of Neuroscience
 • Archives of Pediatric Infectious Diseases

Screenshot%202023-07-01%20180513 


گفتنی است به تازگی 5 مجله دیگر از انتشارات بریفلندز نیز در BIOSIS Citation Index از زیرمجموعه های کلاریویت نمایه شدند:

 • Shiraz E-Medical Journal
 • Nephro-Urology Monthly
 • Journal of Comprehensive Pediatrics
 • Journal of Kermanshah University of Medical Sciences
 • Anesthesiology and Pain Medicine

انتشارات بریفلندز با ارتقای سطح کیفی و کمّی عملکرد دپارتمان تخصصی نمایه سازی در سال جدید فعالیت های خود را برای افزایش سطح کیفی نمایه های مجلات تحت پوشش خود تقویت کرده است.


ثبت درخواست مشاوره نمایه سازی مجلات *** مشاروه تلفنی با کارشناسان نمایه سازی 09912939072