راه اندازی سیستم سابمیژن جدید در مجلات بریفلندز

انتشارات بریفلندز روز شنبه هشتم مهر 1402 از سیستم سابمیژن جدید خود رونمایی خواهد کرد و این سیستم در تمام مجلات تحت نشر این انتشارات راه اندازی خواهد شد.


این سیستم سابمیژن جدید بر مبنای استانداردهای روز دنیا و مطابق با معیارهای COPE و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی دخیل در چاپ مقالات طراحی و آماده شده است.

ویژگی های سیستم سابمیژن جدید:

1. تکنولوژی جدید

2. سرعت بالا

3. ظاهر زیبا و جدید

4. ادغام بعضی از استپ ها در یک استپ، جهت کاهش تعداد استپ های سابمیژن


لازم به ذکر است که این سیستم سابمیژن جدید، قابلیت های زیادی جهت توسعه و افزودن ویژگی های جدید خواهد داشت.

انتشارات بریفلندز امیدوار است که با ایده ها و راهنمایی های سردبیران و نویسندگان محترم بتواند نقص های احتمالی این سیستم سابمیژن را برطرف کند و کیفیت آن را بهبود ببخشد.