تاریخ دریافت و داوری و انتشار یک مقاله معیار مهمی در کشف کیفیت داوری در مجلات هستند

داوری صحیح در مجلات علمی دانشگاهی (Peer Review) نقش حیاتی در حفظ کیفیت و اعتبار یک مجله ایفا می‌کند. داوری صحیح به پیشرفت دانش و فهم ما از جهان پیرامونمان کمک می‌کند و بستری برای بحث و تبادل ایده‌های علمی سازنده فراهم می‌آورد. یکی از اتهاماتی که به مجلات ایرانی در هنگام بررسی در نمایه سازها زده میشود، عدم داوری صحیح و با کیفیت است. برای اطلاع از این موضوع به اصل مقاله آموزشی مراجعه نمایید.


 

در هنگام ارزشیابی یک مجله علمی برای نمایه کردن، داوران و بازرسان مربوطه به تاریخ های ذکر شده در هر مقاله توجه دارند. این تاریخ ها عبارتند از:

  1. تاریخ سابمیت یا دریافت مقاله
  2. تاریخ داوری اولیه
  3. تاریخ نشر مقاله

در صورت وجود تناقض یا تعارض در این تاریخ ها ، به راحتی میتوان به عدم کیفیت در داوری در مجله پی برد. در تازه ترین مورد، در یکی از مجلات یکی از ناشرین معتبر مثالی را برای شما انتخاب کرده اید تا دریابید عدم دقت سردبیر در نهایت منجر به انتشار چه فاجعه ای برای مجله میگردد.

Paper in Special Issue by the #Predatory   

Received: 𝟮𝟴 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟭𝟴-  
Accepted: 𝟮𝟴 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵 𝟮𝟬𝟭𝟴-  

 


 

سردبیر نقش کلیدی در حفظ اعتبار کمی و کیفی مقالات منتشره دارد و می بایست به عنوان رکن اول مجله بر همه فرایندهای داوری نظارت داشته باشد.


image: https://images.app.goo.gl/LeA4aC53FsgVWjMT8