بعد از تعلیق یک مجله از آی اس آی مجله تیم سردبیر جدید اقدام به رترکت یا بازپس گیری 31 مقاله و اخراج نوینسدگان و ‏داوران ‏متخلف گرفت | محققین ایرانی هم در این لیست وجود دارند

در تازه ترین اقدام در مجله ژنتیکا و درست زمانی که مجموعه کلاریویت (مالک ISI) ایمپکت فکتور این مجله را حذف نمود و مجله را از فهرست Web of Sciences معلق نمود (به دلیل نگرانی‌ها در مورد دستکاری در ارجاعات) تیم سردبیری تصمیم گرفتند که 31 مقاله منتشره را که دارای داوری غیرقابل قبول بودند، رترکت نمایند. چند ماه قبلتر گزارشاتی مبنی بر دستکاری ارجاعات در این مجله منتشر شده بود. این مجله هم پس از حذف از ISI تصمیم گرفت که تعداد زیادی از نویسندگان و داوران مشکوک خود را اخراج کند. در بین نویسندگان، یک نویسنده مشترک از ایران (درگیر در ارجاعات دستکاری شده) گزارش شده است که البته وی در مصاحبه با Retraction Watch هرگونه اشتباه را انکار کرده و این موضوع را به مدیریت مجله نسبت داده است. در ۲۰ مقاله از این ۳۱ مقاله‌ی رترکت شده، محققین ایرانی نیز حضور داشته‌اند. رترکت‌ها به دلایلی همچون نقص در داوری، استفاده از داده های جعلی و استفاده از ارجاعات نامناسب و نادرست انجام شده. بیشترین دانشگاه درگیر، دانشگاه آزاد بوده است. 


مجله Genetica، (منتشره توسط انجمن ژنتیک صربستان) امسال پس از بررسی مجدد توسط بازرسان موسسه Clarivate از Web of Sciences معلق شد.

چند وقتی است که انتقادات و حملات فراوانی در خصوص ایمپکت فکتورهای غیرواقعی و دستکاری شده متوجه شرکت Clarivate شده است.گزارشات متعددی از مجلاتی توسط افسران شفافیت علم (Research Integrity Officers) منتشر شده است که نشان میدهد چطور برخی مجلات با همکاری های مشکوک بین نویسندگان و داوران اقدام به دستکاری منابع یا ارجاعات (Citation Manipulation) کرده و بطور غیرواقعی این آماره ها را افزایش میدهند. 

متعاقب این گزارشات شرکتClarivate بازرسی های دوره ای خود را بر روی مجلات خود افزایش داده است. در تازه ترین اقدام، این نمایه ساز، مجله Genetica را از فهرست Web of Science خود حذف کرد زیرا نتوانست معیارهای کیفی مدنظر را برآورده کند.

اقدامات Clarivate به دنبال پست وبلاگی توسط یکی از شاخص ترین افسران شفافیت علم به نام دکتر Elisabeth Bik در مورد آنچه که او کارخانه مقاله نویسی گیاهی ایران نامید (شامل 31 مقاله منتشر شده در مجله ژنتیک) انجام شد.