تحریم نویسندگان ایرانی برای انتشار مقالات: این بار هم از سوی الزویر | سکوت نویسندگان در برابر پایمال شدن حق خود عاملین این اقدام ضد اخلاقی را گستاخ تر میکند

متعاقب خروج آمریکا از برجام، فشارهای این کشور به همه طرف های قراردادهای ایران افزایش یافته است. دولتمردان آمریکا با استفاده از همه ابزارهای قانونی و غیرقانونی خود در حال اعمال زور به مردم ایران میباشند. در تازه ترین اقدام، انتشارات الزویر اقدام به “رد” مقالات ایرانی نموده است. مثال زیر نمونه ای از این اقدام غیرقانونی است.

البته این بار اول نمیباشد و قبلا هم – به دلیل عدم امکان انتقال بانکی- مقالات متعددی از هموطنان را رد یا Reject نموده بودند. این بار اما به استناد “دولتی بودن” سازمان نویسنده اول ، تصمیم به رد مقاله گرفته شده است.


الزویر در تازه ترین حرکت، قانون تحریمهای OFAC را در سایت خود به روزرسانی کرده است. (لینک مقاله) (لینک قاعده)

نویسندگان ایرانی برای سابمیت مقاله خود می بایست یک اقرارنامه مبنی بر “عدم همکاری با سازمانهای دولتی ” را امضا نمایند. (لینک کپی رایت)

 

مستحضر باشید که طبق قانون COPE هر نوع تبعیض جغرافیایی در قبول یا رد مقاله جرم محسوب میشود و میتوان از مجله یا ناشر شکایت نمود.

لطفا به این مطلب مراجعه نمایید: http://scinews.ir/?p=54

 

متنی که از نویسنده گرفته میشود (اجبار نویسندگان به درج عبارات زیر):

Author representations

The Article I have submitted to the journal for review is original, has been written by the stated authors and has not been previously published.

….

If I and/or any of my co-authors reside in Iran, Cuba, Sudan, Burma, Syria, or Crimea, the Article has been prepared in a personal, academic or research capacity and not as an official representative or otherwise on behalf of the relevant government or institution.

لطفا اگر به عنوان نویسنده با این مشکل و یا موارد مشابه برخورد نموده اید در همین مطلب به ما خبر دهید تا به اطلاع همگان رسانده شود.