ارتقا ایمپکت فکتور سه مجله از انتشارات کوثر / تبریک به جامعه علمی کشور

امروز برای چهل و سومین بار، نسخه جدید #JCR معرفی شد. مجله CA-A cancer Journal for Clinicains با ضریب نفوذ ۲۴۴٫۵۸۵ بالاترین IF را در دنیا و مجله ی DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences با ضریب نفوذ ۲٫۶۶۷ بالاترین IF را در بین مجلات ایران دارد.

در بین مجلات انتشارات کوثر سه مجله زیر ارتقا ایمپکت فکتور را تجربه نمودند. دو مجله دیگر به دلیل افزایش تعداد مقالات منتشره ، نسبت به سال گذشته خود ارتقا نداشتند.


Hepatitis Monthly

Iranian Journal of Pediatrics

Jundishapur Journal of Microbiology

پیرو ارائه گزارش ارجاعات مجله یا Journal Citation Report در June 2017 از سوی موسسه تامسون رویترز، مشخص گردید که ضریب نفوذ یا Impact Factor سه مجله تحت انتشار در انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد داشته اند.

از سوی دیگر با وجود کاهش IF در مجلات رادیولوژی ایران و مجله پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این مجلات همچنان ضریب بالاتری نسبت به سال ۲۰۱۵ را به خود اختصاص داده اند.

ضمن ارج نهادن به تلاش گرانقدر همه اعضا هیات تحریریه در همه مجلات کشور، هیات مدیره انتشارات کوثر کسب این افتخارات را به سردبیران مجلات نمایه شده در ISI و جامعه علمی کشور تبریک میگوید.

بدون شک تلاش شبانه روزی اعضا هیات تحریریه های همه مجلات علمی و دانشگاهی کشور (به ویژه مجلاتی که هنوز موفق به کسب نمایه های بین المللی نشده اند) در این روزهای سخت و پر از فشار اقتصادی به حیات مجلات، شایسته تقدیر دوچندان خواهد بود.

انتشارات علمی یک کشور سرمایه های ابدی یک کشور هستند که برای همیشه باقی می مانند.

مقایسه ایمپکت فکتور دو ساله مجلات ایرانی

مقایسه تغییرات ایمپکت فکتور دو ساله مجلات ایرانی