از کپی پیست راهنمای نویسندگان در مجله خود اکیدا بپرهیزید

مجموعه قوانین اداره یک مجله با عنوان راهنمای نویسندگان یا Instruction for Authors  همانند نوشتن اساسنامه ایجاد یک مجموعه حقوقی اهمیت به سزایی در اداره مجله دارد.


راهنمای نویسندگان مشتمل است بر قوانین:

  • راهنمای نویسنده برای سابمیت مقاله
  • قوانین ادرای و مالی
  • قوانین اخلاق در نشر
  • قوانین پس از نشر و حقوق مولفین
  • قوانین داوری

 

لازم است تا هر مجله پیش از انتشار اولین شماره خود این قوانین را به نگارش درآورده و سپس به عنوان اولین مطلب در وب سایت مجله منتشر نماید.

تاریخ به روزرسانی مطالب نیز می بایست در هر بخش درج گردد.

 

از کپی – پیست راهنمای نویسندگان از سایر وب سایت ها و ناشرین جدا خودداری نمایید. این نوع کپی پیست یکی از موارد خلاف اخلاق در نشر و نقض کپی راست محسوب میگردد. اخیرا در برخی مجلات مشاهده شده است که برای راحتی کار، مطالب راهنمای نویسندگان از ناشرین بزرگ کپی برداری شده است.

در چندین مورد نیز نمایه سازها در هنگام ارزشیابی این مجلات از این موضوع (کپی پیست راهنما از روی سایر ناشرین) به عنوان یکی از دلایل ریجکت مجله نام برده اند.

 

لطفا در هنگام نگارش راهنمای نویسندگان به اصالت اثر توجه بفرمایید.

ناشرین میتوانند در همه مجلات تحت پوشش خود از راهنمای نویسندگان واحد استفاده نمایند.

 

همین امروز به بخش راهنمای نویسندگان مجله خود مراجعه و با نرم افزارهای مشابهت یاب در فکر رفع پلاجیاریسم در آنها باشید.