GDPR چیست و چه تکلیفی برای مجلات ایران ایجاد میکند؟

مقررات حفاظت اطلاعات عمومی یا GDPR ( برگرفته شده از General Data Protection Regulation ) ، قانون حفاظت داده در سطح اتحادیه اروپا است. قانون فوق ، برای هماهنگی قوانین حفظ حریم خصوصی در سراسر اروپا و با هدف محافظت و توانمندسازی حریم خصوصی داده شهروندان اتحادیه اروپا و تحول در شیوه برخورد سازمان ها با رویکرد حریم خصوصی داده ها در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد شده است. تمامی اعضاء اتحادیه اروپا و بنگاه های اقتصادی مرتبط با هر یک از کشورهای اتحادیه ملزم هستند که تا ۲۸ مه ۲۰۱۸ خود را با قوانین و دستورالعمل های آن تطبیق نمایند.


آیا در حوزه مجلات با GDPR سروکار داریم؟

بلی. در موارد زیر به طور مستقیم با این قانون سروکار داریم:

  • نویسندگان اروپایی در مجلات
  • داوران اروپایی در مجلات
  • ارسال ایمیل دعوت از نویسندگان

 

آیا مجلات ایرانی ملزم به رعایت قوانین GDPR  هستند؟

بلی. بطور کامل. زیرا بخشی از نویسندگان مجلات ایرانی از کشورهای اروپایی هستند. لذا الزام قانونی وجود دارد.

 

درصورت عدم رعایت این قوانین در مجلات چه عواقبی دارد؟

جریمه های بالقوه تحت GDPR بسیار بالاتر از قوانین حفاظت از داده های موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. به عنوان مثال، تحت قانون حفاظت از اطلاعات در انگلستان، بزرگترین جریمه یک شرکت غیر سازگار در انگلستان ۵۰۰۰۰۰ پوند است .

جرایم فوق در خصوص عدم سازگاری با GDPR تغییر می کند : حداکثر جریمه از ماه مه ۲۰۱۸ می تواند تا ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد از گردش مالی جهانی ( global turnover ) باشد ( هر کدام که بیشتر باشد) . این به وضوح نشان دهنده یک جهش بزرگ و چالش برانگیز است و می تواند یک تهدید جدی برای بنگاه های کسب و کار و مجموعه های حقوقی را به دنبال داشته باشد . بدیهی است که این موضوع دارای تاثیری مستقیمی بر روی استراتژی مدیریت ریسک خواهد داشت . مجلات ما درصورت عدم رعایت قوانین فوق، منجر به ابطال ISSN خواهند شد.

 

یکی از اصول اولیه در مجلات ما بازنگری در قوانین حفظ حریم شخصی و اطلاع رسانی به کاربران در هنگام ورود است.

مجلات موظف به ایجاد یک صفحه جدید به نام Cookie  و درج قوانین مراقبت از اطلاعات حریم شخصی هستند.

نمونه:

http://kowsarpub.com/en/index.php/about/rules-policies/902-cookie-policy

 

مجلات انتشارات کوثر در دو سطح مجله و ناشر همگی در این خصوص با کمک مشاوران بین المللی تدابیر لازم را اتخاذ نموده اند.