انتشار در مجلات با کیفیت ایرانی و تقویت نمایه سازهای ایرانی: دو راهکار مهم برای مقابله با تحریم علمی نویسندگان ایرانی از سوی آمریکا / لزوم بازنگری سریع در قوانین ارتقا اعضا هیات علمی دانشگاهها

هدف اصلی تحریمهای ایران، تحریم علم ایران است. آیا از تجربیات دور قبلی تحریمها درس عبرت گرفته ایم؟

آیا قوانین مصون سازی اعضا هیات علمی دانشگاهها و علم ایران را اجرا نموده ایم؟

آیا وقت آن نرسیده است که در قضیه تحریمها از مرحله حرف گذشته و به عمل برسیم؟

نامه زیر با هدف آگاه سازی مسوولین کشور نگارش یافته است. هیات مدیره انتشارات کوثر وظیفه خود میداند با بیان برخی از مشکلات تحریم برای نویسندگان کشور، راهکارهای مقابله با آنها را با اتکا به نیروی های توانمند داخلی و ظرفیت بومی به سیاستگذاران یادآوری نماید.


هدف اصلی تحریمهای ایران، تحریم علم ایران است. آیا از تجربیات دور قبلی تحریمها درس عبرت گرفته ایم؟

آیا قوانین مصون سازی اعضا هیات علمی دانشگاهها و علم ایران را اجرا نموده ایم؟

آیا وقت آن نرسیده است که در قضیه تحریمها از مرحله حرف گذشته و به عمل برسیم؟

نامه زیر با هدف آگاه سازی مسوولین کشور نگارش یافته است. هیات مدیره انتشارات کوثر وظیفه خود میداند با بیان برخی از مشکلات تحریم برای نویسندگان کشور، راهکارهای مقابله با آنها را با اتکا به نیروی های توانمند داخلی و ظرفیت بومی به سیاستگذاران یادآوری نماید.

 

مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
سلام علیکم

با احترام؛ همانگونه که مستحضرید بدنبال تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه همه منافع ایران به ویژه پیشرفتهای علمی، چندی است که ناشرین معتبر دنیا همانند Elsevier ، Willey وTaylor & Francis از پذیرش مقالات محققان و اعضاء هیات علمی دانشگاههای کشور به دلیل ایرانی بودن و دولتی بودن امتناع می کنند (مستندات و ایمیل مکاتبات پیوست می باشد).

از سوی دیگر طبق قوانین ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهها داشتن حداقل دو مقاله منتشره و نمایه شده در ISI و یا PubMed و یا Scopus الزامی و اجباری می باشد. خواهشمندم در شرایط فوق الذکر که امکان انتشار مقالات در مجلات بدلیل تحریم های ظالمانه آمریکا میسر نمی باشد، نسبت به قوانین ارتقاء اعضاء هیات علمی تجدید نظر بعمل آورید.

همانگونه که مستحضرید، مجلات علمی پژوهشی ایران، به ویژه در ۱۰ سال اخیر، توفیقات متعددی در عرصه نشر و بین المللی داشته اند و بسیاری از آنها از نظر کیفیت و کمیت در منطقه سرآمد و ممتاز می باشند. خواهشمندم به طور ویژه موضوع ارتقا هیات علمی و دانشجویان از وابستگی به مجلات و ناشران خارجی آزاد شده و منوط به انتشار در مجلات ایرانی و نمایه شدن در نمایه های ایرانی گردد.

بدیهی است میتوان برای حفظ کیفیت تولیدات علمی، از معیاری مانند ارجاعات به مقالات ایرانی و ضریب نفوذ مقالات ایرانی استفاده نمود.

تقویت و رشد نمایه سازهای داخلی همانند ISC یکی از گزینه های اصلی در برابر تحریم های علمی آمریکا محسوب میگردد. نمایه سازهایی همانند PubMed و یا Scopus و یا ISI که تحت سلطه و تابع قوانین دولت ایالات متحده هستند، هر روز فشار خود بر جامعه علمی ایران را افزایش می دهند. توجه جنابعالی در خصوص بازنگری در قوانین ارتقا اعضا هیات علمی -در این برهه حساس زمانی- موجب دلگرمی و رفع نگرانی از جامعه علمی ایران خواهد بود.

 

با تقدیم احترام
دکتر سید موید علویان
استاد دانشگاه