نمایه سازی مجله بین المللی مدیریت سرطان در CINAHL

مجله بین المللی مدیریت سرطان (رکن علمی پژوهشکده جامع سرطان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موفق به نمایه در پایگاه استنادی CINAHL گردید.


لینک:

https://www.ebscohost.com/titleLists/cxh-coverage.htm?_ga=2.217009887.870454378.1534307538-1858345065.1487401284

 

International Journal of Cancer Management تاکنون علاوه بر نمایه شدن در این پایگاه موفق به نمایه شدن در پایگاههای متعدد دیگری همچون ISI WoS و Scopus و سایر پایگاهها گردیده است. برای مشاهده لیست کامل نمایه ها به سایت زیر مراجعه بفرمایید:

http://intjcancermanag.com/en/pages/indexing_sources.html

این مجله آماده پذیرش مقالات علمی پژوهشی محققین در رشته های مرتبط با مدیریت بیماریهای سرطان و کنترل آنها میباشد. این مجله از سال ۲۰۰۸ تاکنون به زبان انگلیسی منتشر میشود. علاقمندان میتوانند برای سابمیت مقالات خود به آدرس زیر مراجعه بفرمایند:

http://intjcancermanag.com

 

انتشارات کوثر این موفقیت را به سردبیر محترم و اعضا محترم هیات تحریریه تبریک عرض می نماید.