بررسی معایب و مزایای رترکت برای نویسنده، مجله و ناشر / آمار رترکت رو به افزایش است

بیش از ۴۰ درصد موارد رترکشن در دیتابیس Retraction Watch یک منبع مشترک دارند. در طی ده سال گذشته ناشر IEEE در شهر نیویورک هزاران خلاصه مقاله از  چند کنفرانس در فاصله سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ را رترکت کرده است.


به عنوان نمونه خلاصه مقالات کنفرانس بین المللی E-Business در سال ۲۰۱۱، ۱۲۰۰ رترکشن در خلاصه مقالات داشته است. بیشترین نویسندگان، چینی بوده اند. و مقالات آنها در زمینه علوم فیزیک ، تجارت و علوم اجتماعی بوده اند. در Retraction Note دلیل اکثر آنها جمله زیر قید گردیده است.

“After careful and considered review of the content of this paper by a duly constituted expert committee, this paper has been found to be in violation of IEEE’s Publication Principles.”

شاید دلیل این همه Retract در انتشارات IEEE یا Institute of Electrical and Electronics Engineers تغییر مدیران و سیاست های ارزشیابی باشد زیرا سخنگوی انتشارات ساده انگاری و عدم داوری صحیح را دلیل رد یا بازپس گیری این تعداد خلاصه مقاله می داند. برای پیشگیری از این مشکل، ناشر IEEE یک گروه ویژه برای غربالگری خلاصه مقالات کنفرانس ها تشکیل داده است.

 

امتیاز منفی رترکت برای نویسندگان بیشتر از مجله و ناشرین است زیرا ناشرین و مجله بنا به وظیفه ذاتی خود مراقب حفظ اصول Research Integrity و گزارش موارد خلاف در اخلاق نشرمیباشند.