بررسی آماری مجلات انتشارات کوثر در پایگاه استنادی مجلات SJR

به منظور آموزش سردبیران محترم، نتایج بررسی مجلات نمایه شده از انتشارات کوثر در پایگاه استنادی SJR به صورت ذیل ارایه میگردند. امیدواریم سردبیران و هیات های محترم تحریریه بتوانند با بررسی موشکافانه راهکارهای ارتقا شاخص ایمپکت مجلات را در برنامه سال آتی خود مدنظر قرار دهند.


شاخص SJR چیست؟

شاخصی که Scopus از آن بهره می‌برد، شاخص SCImago Journal & Country Rank یا همان SJR است. این شاخص همانند ضریب تأثیر یا ایمپکت فکتور (impact factor) است، با این تفاوت که اهمیت یا پرستیژ یک ژورنال را نیز لحاظ می‌کند. پرستیژ با استفاده از الگوریتم PageRank موتور جستجوی گوگل برآورد می‌شود و دربرگیرندۀ ارزش کمی ژورنال ارجاع‌دهنده است. برای برآورد این شاخص، از آنالیز ۳ سالۀ داده‌های ارجاع پایگاه دادۀ Scopus از سال ۱۹۹۶ استفاده می‌شود.

Quartile یا به اختصار Q همانطور که از نامش هم بر می آید شاخصی است جهت تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش (چارک) (Q1 ، Q2 ، Q3 ، Q4). با توجه به این نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی اش بطور مستقیم بیان نمیشود. شاخص Quartile بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه ژورنال در حیطه تخصصی اش (Category) میباشد.

در نتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزو ۲۵ درصد اول رتبه بندی (Q1) قرارخواهند گرفت، و بدین شیوه میتوان ذهنیت دقیق تری نسب به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد. هر دو نمایه JCR و Scopus منطبق با ضرائب اختصاص داده شده برای ژورنال ها ، دارای تقسیم بندی Quartile متعلق به خود هستند.

 

جدول ۱) اطلاعات کمی مجلات در پایگاه SJR

 

Journals SJR 2016 SJR 2017 CiteScore
۲۰۱۶
CiteScore
۲۰۱۷
Indexing Source Page Q Increase?
Trauma Monthly ۰٫۲۲۶ ۰٫۳۱۳ ۰٫۶۹ ۰٫۷۷ http://traumamon.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Shiraz E-Medical Journal ۰٫۱۲۹ ۰٫۱۳۶ ۰٫۲۴ ۰٫۳۵ http://emedicalj.com/en/pages/indexing_sources.html Q4 Yes
Nephro-Urology Monthly ۰٫۳۳۷ ۰٫۳۸۸ ۰٫۸۴ ۰٫۹۹ http://numonthly.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products ۰٫۳۵۶ ۰٫۲۳۶ ۱٫۳۳ ۰٫۹۲ http://jjnpp.com/en/pages/indexing_sources.html Q2 No
Jundishapur Journal of Microbiology ۰٫۴۶۳ ۰٫۵۴۳ ۱٫۱۵ ۱٫۴۶ http://jjmicrobiol.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Journal of Comprehensive Pediatrics ۰٫۱۱۲ ۰٫۱۳۶ ۰٫۱۴ ۰٫۲ http://comprped.com/en/pages/indexing_sources.html Q4 Yes
Iranian Red Crescent Medical Journal ۰٫۴۶ ۰٫۴۲ ۱٫۱ ۱٫۱۳ http://ircmj.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 No
Iranian Journal of Radiology ۰٫۲۱۱ ۰٫۲۱۶ ۰٫۶ ۰٫۶۳ http://iranjradiol.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences ۰٫۲۶ ۰٫۲۶۷ ۰٫۶۳ ۰٫۶۳ http://ijpsychiatrybs.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Iranian Journal of Pediatrics ۰٫۳۸۸ ۰٫۴۲۸ ۰٫۸۵ ۰٫۸۷ http://ijp.tums.pub/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
International Journal of Cancer Management ۰٫۳۵۱ ۰٫۴۰۲ ۰٫۸۴ ۱٫۰۱ http://intjcancermanag.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ۰٫۲۲۴ ۰٫۲۸۱ ۰ ۰٫۸۳ http://jhrba.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
International Journal of Endocrinology and Metabolism ۰٫۶۰۱ ۰٫۶۳۶ ۱٫۷۹ ۱٫۸۵ http://endometabol.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Hepatitis Monthly ۰٫۶۶۱ ۰٫۷۸۵ ۱٫۶۷ ۱٫۸۴ http://hepatmon.com/en/pages/indexing_sources.html Q2 Yes
Asian Journal of Sports Medicine ۰٫۴۰۵ ۰٫۵۰۶ ۱٫۱۸ ۱٫۲۴ http://asjsm.com/en/pages/indexing_sources.html Q2 Yes
Archives of Pediatric Infectious Diseases ۰٫۲۶۷ ۰٫۲۰۶ ۰٫۴۷ ۰٫۴۵ http://pedinfect.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 No
Archives of Clinical Infectious Diseases ۰٫۱۷۲ ۰٫۲۱۷ ۰٫۳۶ ۰٫۵۳ http://archcid.com/en/pages/indexing_sources.html Q3 Yes
Anesthesiology and Pain Medicine ۰٫۵۲۵ ۰٫۵۷۸ ۱٫۳۸ ۱٫۳۹ http://anesthpain.com/en/pages/indexing_sources.html Q2 Yes

 

نمودار ۱) بررسی مجلات کوثر از نظر quartile در سال ۲۰۱۷

 

نمودار ۲) بررسی SJR مجلاتی از کوثر که در سال ۲۰۱۷ ارتقا / افزایش داشته اند

 

نمودار ۳) بررسی SJR مجلاتی از کوثر که در سال ۲۰۱۷ کاهش داشته اند

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید

تهیه و تنظیم: محمد خواجویی – واحد تولید و علم سنجی مجلات – انتشارات کوثر