روش صحیح بازپس گیری و یا رترکت یک مقاله در کتابخانه های دنیا چیست؟ آیا پس از تغییر وضعیت یک مقاله وظایف سردبیر به اتمام میرسد؟

“رترکت” یا (Retract) در علم ژورنالیسم به معنی بازپس گیری انتشار یک مقاله است. این عمل پس از نشر (Publish) صورت می گیرد. دلیل آن نیز می تواند درخواستی از سوی سردبیر یا نویسنده باشد.


روش صحیح Retract در سایت مجله چیست؟

  • پس از تایید Retract توسط هیئت تحریریه می بایست وضعیت مقاله در سیستم مدیریت مجله از Published به Retract تغییر یابد.
  • یک مقاله Retraction Note توسط متقاضی ( نویسنده یا سردبیر) با نوع Retraction-note در مجله سابمیت و سپس پذیرفته شود.
  • در عنوان مقاله اصلی و رترکت شده Retracted: اضافه شود. در PDF هم بصورت های لایت عبارت مذکور در همه صفحات افزوده شود.
  • هر دو مقاله به هم Relate شوند. بطوریکه لینک متقابل داشته باشند.

 

توصیه به مجلات:

  • پس از رترکت در سایت مجله حتما، فایل XML مخصوص Retraction به پابمد ارسال شود تا در آن پایگاه نیز رترکت به شیوه صحیح اعمال گردد.
  • واحد مشاوره انتشارات کوثر آماده ارائه خدمات تخصصی نشر در زمینه بسته های XML ویژه کتابخانه های مختلف دنیا می باشد.

 

نکته آموزشی:

اخیرا و به دنبال بروز یک اشتباه در یکی از مجلات ارزشمند کشور از دانشگاه علوم پزشکی کشور، یک مقاله بطور سهوی دوبار منتشر شده است. هیئت تحریریه پس از کشف موضوع بلافاصله اقدام به رترکت مقاله دوم در سایت مجله نموده است ولیکن هنوز این رترکشن در لیست PMC اعمال و اجرا نشده است. احتمالا تیم ادیتوریال مجله  International Journal of Organ Transplantation Medicine حواسشان نبوده که قبلا همین مقاله را در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر کرده اند و دیگر لزومی نداشته که آن را مجددا در ژانویه ۲۰۱۸ نشر دهند. البته ظاهرا مقاله ۲۰۱۸ نسخه ویرایش شده ی ۲۰۱۷ می باشد. در پابمد هنوز مقاله رترکت نشده است.

لینک مقاله در سایت مجله: http://www.ijotm.com/ojs/index.php/IJOTM/article/viewArticle/406

لینک فایل اعلام رترکت مقاله و عذرخواهی مجله: http://www.ijotm.com/ojs/index.php/IJOTM/article/view/568/610

 

این مقالات هنوز در پابمدسنترال رترکت نشده اند. لینک دو مقاله در پابمدسنترال:

 

برای کسب اطلاع از قوانین PMC در مورد رترکشن به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pmcdoc/tagging-guidelines/article/dobs.html#dob-arttype-retract

 

Retractions

  • Use @article-type=”retraction” on <article>.
  • Front matter for retractions and errata must be for the retraction itself.
  • Citation information about the retracted article should be captured within the body of the article and include a <related-article> with @related-article-type=”retracted-article”.

روش رترکت در انتشارات الزویر:

https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/article-withdrawal

 

خبر اولیه به نقل از کانال ساینتومتریک