پیوستن ناشران و انجمن ها و دانشگاههای معتبر دنیا به بیانیه جهانی ارزیابی تحقیقات DORA / DORA چیست؟ / مراقب دستکاری در ایمپکت فکتور باشیم/ لزوم بازنگری در معیارهای ارزیابی تحقیق و پرهیز از آماره های قابل دستکاری مانند ایمپکت فکتور

این بیانیه برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ و در طی گردهمایی سالیانه انجمن بیولوژی سلولی در سانفرانسیسکو آمریکا ایجاد گردید. در این بیانیه کلیه فراهم کنندگان مالی، ناشران، انجمن ها، موسسات، و محققین به “تغییر معیارهای ارزشیابی خروجی پژوهش” تاکید نمودند. این افراد همه را به ایجاد و توسعه راههای جدید ارزیابی تحقیق – از طریق امضا بیانیه معروف به DORA- دعوت نمودند.


ناشرانی که در قدم اول به این بیانیه پیوستند عبارت بودند از: Plos، Nature، Embo، Hindawi و F1000.

سایر امضاکنندگان عبارتند از: لینک 

 

متن کامل این بیانیه را میتوانید در این صفحه بخوانید: لینک بیانیه

 

خلاصه بیانیه:

  • از ایمپکت فکتور موسسه تامسون رویترز برای ارزیابی تحقیقات استفاده نکنید.

  • توصیه به آژانس های تامین منابع مالی: برای محققان جوان در ابتدای کار، به اهمیت پژوهش توجه کنید تا معیارهای علم سنجی.

  • برای ارزیابی تحقیقات، به اثربخشی نتایج تحقیق روی سیاستگزاری و تمرین بهداشت تمرکز کنید.

  • توصیه به ناشران: از ذکر ایمپکت فکتور تنها در مجلات خودداری کنید. از یکسری کامل معیارهای علم سنجی استفاده کنند و اشتراک نویسندگان در تحقیقات (Authors Contribution) را به عنوان یک معیار مهم در نظر بگیرند.

  • معیارهای اثر بخشی تحقیقات بر روی عموم مردم (Public) را با آماره های مربوطه مانند Altmetrics بیان نمایید. ناشران موظف به بیان اثرات علم در زندگی روزمره مردم و در شبکه های اجتماعی هستند.

  • ناشران مراقب دستکاری در ایمپکت فکتور باشند و موارد را به دقت نظارت کنند.

  • محققان نیز باید موارد دستکاری در ایمپکت را به دقت به موسسات ناظر گزارش دهند.

 

انتشارات کوثر نیز با افتخار اعلام میکند که در ماه جولای امسال به این بیانیه پیوسته و آنرا امضا نموده است.