آیا مجلات مجاز به استفاده از لوگو ORCID در سایت مجله خود می باشند؟

برای استفاده از خدمات ORCID می بایست اقدام به عضویت در آن مجموعه نمود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ مجلات متعاقب دستورالعمل وزارت متبوع ملزم به درج لوگو ORCID در مقالات منتشره و اخذ این کد از نویسندگان گردیده اند.


لطفا قبل از ادامه مطالعه این مقاله به بحث کارشناسی زیر مراجعه و آنرا بدقت مطالعه نمایید:

آموزش سردبیران |‌ بررسی کارشناسی یک دستورالعمل

اما سوال اساسی این است:

 « آیا همه مجلات مجاز به درج لوگو ORCID در سایت مجله خود می باشند؟»

پاسخ خیر است. برای مطالعه بیشتر به این مقاله مراجعه بفرمایید.

راهنمای تصویری خدمات ORCID در مجلات

ضمنا طبق قوانین کپی رایت و رعایت حق مالکیت ، هر نوع سوءاستفاده و یا استفاده بدون اجازه از محصولات تجاری یک شرکت جرم محسوب شده و مصداق بارز «عدم رعایت حقوق مالکیت» محسوب می شود.

درست است که “قانون کپی رایت” در ایران اجرا نمیشود. اما مجلات بین المللی ما با داشتن ISSN مشمول تعهدات بین المللی در زمینه “قانون کپی رایت” هستند.

موسسه ORCID در هر زمان حق پیگیری قانونی را خواهد داشت. لطفا قبل از درج این لوگو در مجلات از صحّت به کارگیری آن مطمئن شوید.