مقایسه نمره ارجاعات اسکوپوس یا CiteScore مجلات کوثر در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد، CiteScore یک محصول از الزویر است که از اطلاعات ارجاعات Scopus استفاده نموده و مجلات نمایه شده در این پایگاه را رتبه بندی می نماید. CiteScore نیز همانند ضریب تاثیر یا IF که هر ساله توسط WOS برای مجلات نمایه شده در ISI ارائه میگردد، می تواند معیار خوبی برای مقایسه مجلات مختلف با یکدیگر باشد.


در خبرهای قبل بررسی نمره ارجاعات یا CiteScore مجلات کوثر در اسکوپوس در سال ۲۰۱۷ تا ماه اکتبر ارائه شده بود. حال طبق آخرین گزارش پایگاه اسکوپوس تا ابتدای ماه March سال جاری عملکرد مجلات کوثر در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در این پایگاه مقایسه و به روزرسانی شده است. نتایج حاصل از بررسی این آمار و اطلاعات مجلات در قالب دو نمودار برحسب تعداد مقالات چاپ شده و CiteScore تهیه شده است.

 

با توجه به نمودارها، اکثر قریب به اتفاق مجلات در سال ۲۰۱۷ با افزایش CiteScore در مقایسه با سال قبل روبرو بودند و این افزایش در حالی صورت گرفته است که در بیش از ۶۰ درصد آنها تعداد مقالات چاپ شده نسبت به سال قبل افزایش یافته است که حاکی از روند علمی مطلوب و رو به رشدی در بین مجلات کوثر است (برای اطلاع از نحوه محاسبه CiteScore میتوانید به این مقاله مراجعه نمایید).

مقایسه تعداد مقالات منتشره در سالهای ۲۰۱۶ . ۲۰۱۷ در مجلات نمایه شده کوثر در اسکوپوس

 

مقایسه سایت اسکور مجلات کوثر در سالهای ۲۰۱۶ . ۲۰۱۷ در مجلات نمایه شده کوثر در اسکوپوس