مقالات خود را قبل از سابمیت در Preprints منتشر نمایید.

اخیرا یک سرویس جدید از انتشارات MDPI بصورت Open Source و با ماهیت غیرانتفاعی یا non-profit ایجاد گردیده است که به کمک آن محققان میتوانند قبل از سابمیت مقاله خود در یک مجله خاص، اثر علمی خود را منتشر نموده و برای بهره برداری عموم مورد استفاده قرار دهند.
هر نوع مقاله آکادمیک که Peer Review نشده است را میتوان در این پایگاه سابمیت نموده و پس از بررسی منتشر خواهند شد. هر مقاله PrePrints در هر زمانی قابل آپدیت شدن و سابمیت مجدد میباشد.


روش کار:

نویسندگان میتوانند با ورود به این پایگاه و تاسیس حساب کاربری اقدام به سابمیت مقاله خود نمایند. ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مقاله مربوطه آنلاین و به آن کد DOI تعلق میگیرد.

 

مزایای سابمیت مقاله در PrePrint:

  • اختصاص کد DOI به مقاله و افزایش ارجاعات
  • اشتراک با همه محققین به ویژه در شبکه های اجتماعی
  • جلب نظرات خوانندگان و بهره مندی از داوری داخلی یا Internal Peer Review
  • تثبیت حقوق کپی رایت مقاله با کمک CC BY License
  • افزایش شانس سابمیت مقاله در مجلات دارای اشتراک

 

سوال: آیا با سابمیت زودهنگام در این پرتال شانس کپی برداری غیرمجاز از مقاله افزایش می یابد؟

پاسخ: در ظاهر به نظر میرسد احتمال کپی برداری افزایش می یابد ولی در عمل با استناد به DOI و قوانین کپی رایت میتوان به راحتی از هر نوع کپی برداری غیرمجاز پیشگیری نمود.