میشه با من ازدواج کنی؟ خواستگاری در یک مقاله علمی

تعجب نکنید! در مقاله ای که در یکی از مجلات انتشارات الزویر منتشر شده است، نویسنده اول (Rui Long), دانشجوی PhD, در قسمت acknowledgement بعد از تشکر از صبر و همراهی خانم (Panpan Mao) در طول سالهای گذشته، از وی تقاضای ازدواج کرده است. این خبر را سایت #retraction_watch نیز منعکس کرده است.


لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437117313614#!

 

البته این بار اول نیست که چنین اتفاقی رخ می دهد. قبلا هم در یکی از مقالات مجله Current_biology در سال ۲۰۱۵ چنین تقاضایی مطرح شده بود و جالبتر آن که در مجله ساینس خبر “بله گرفتن” از فرد مورد نظر نیز مطرح شده بود، لینک جواب بله در ساینس:

http://news.sciencemag.org/paleontology/2015/06/hellboy-dino-was-close-relative-triceratops

ظاهرا پیگیری هایی نیز در مورد موفقیت آمیز بودن یا نبودن این خواستگاری نیز انجام شده است! ولی هنوز پاسخ مشخص نیست!