مجله Hepatitis Monthly پر افتخارترین مجله علوم پزشکی ایران از نگاه شاخص CiteScore و Impact Factor

ماهنامه Hepatitis Monthly پس از ۱۵ سال انتشار منظم (۲۰۰۳ تا به امروز) موفق به کسب بالاترین Impact Factor در بین مجلات ایرانی گردیده است. همچنین این مجله موفق به سریع ترین زمان انتشار و نمایه سازی در ISI با مدت کمتر از ۲ ماه گردیده است.


انتشار مقالات ماهیانه و سپس نمایه سازی آن در پایگاه Scopus و ISI به طور منظم حداکثر با اختلاف یک شماره صورت می گیرد.

محققان گرامی برای ثبت مقالات و پیگیری آنها می توانند به آدرس www.Hepatmon.com مراجعه نمایند.

تصویر ذیل بیان کننده نمایه شدن مقالات ماه گذشته می‌باشد.

همچنین متعاقب بررسی امتیاز CiteScore و Impact Factor مشخص گردید این مجله کما فی سابق برترین مجله ایران از نظر شاخص Cite Score و Impact Factor می‌باشد.