با تلاش نمایندگان ایران در کمیته اخلاق در نشر محقق شد: سردبیران مجلات علوم بطور رسمی از دخالت سیاست در داوری و نشر مقالات منع شدند

سرانجام بدنبال تلاش محققان علمی و اجرایی کوپ، قانون منع دخالت سیاست در علم توسط بالاترین نهاد مربوطه تکمیل شد.


بدنبال انتشار دو گزارش رسمی در مجلات Science و سپس مجله BMJ در مورد تحریم علمی محققین ایرانی و عدم پذیرش مقالات علمی در برخی مجلات که تحت تاثیر تحریم های یکطرفه دولت آمریکا صورت پذیرفت، کمیته بین المللی اخلاق در نشر (کوپ) در آخرین جلسه خود قانون جلوگیری از این اقدام غیراخلاقی را تکمیل نمود (۱). این کمیته (کوپ) که بنا بر رسالت خود مسوول وضع قوانین اخلاقی در نشر می‌باشد بصورت یک سازمان غیر دولتی بالاترین مرکز وضع قوانین مربوطه در دنیا محسوب می‌شود. از جمله سایر وظایف این کمیته وضع قوانین برعلیه تخلفاتی است که در زمینه نقض قوانین حقوق مولفین و محققین صورت می‌گیرد. بدنبال درج مقاله ای در مجله Hepatitis Monthly با عنوان “Scientific Apartheid” (مارچ ۲۰۱۲) بقلم دکتر عبدالمجید چراغعلی (۲) در مورد عدم قبول مقاله ای از سوی “انتشارت داو” و همچنین دو مورد گزارش رسمی و پیگیری های حقوقی دکتر بهروز آستانه (نماینده اسبق) و دکتر محمد عبداللهی (نماینده فعلی) این کمیته و سایر محققان ایرانی، کوپ در جلسه ماه ژوئن خود عبارت زیر را به مجموعه قوانین خود افزوده است. این عبارت در کد اخلاقی مربوطه قرار گرفته و در ویرایش جدید راهنمای ناشران قرار میگیرد.“تصمیم سردبیران نباید تحت تاثیر مبدا مقاله شامل ملیت، نژاد، گرایشات سیاسی یا مذهبی نویسندگان قرار بگیرد. تصمیمات ویرایش یا نشر نباید بر اساس تصمیمات دولت و یا سایر موسسات خارج از مجلات باشد.”