پنج مجله برتر علوم پزشکی در سال ۲۰۱۲

نتیجه هم افزایی یک گروه تحقیقاتی و انتشارات الزویر منجر به ایجاد یکی از قدرتمندترین و مستندترین مراجع اعتبار بخشی علوم در دنیا گردید.Scimago در حال حاضر رقیب مهمی برای  ISI میباشد.


سایت Scimago که با هدف مقایسه آماری تولیدات علمی در دنیا ایجاد شده است، اخیرا و در تازه ترین گزارش خود اطلاعات آماری کشورهای مختلف را نیز پوشش داده است. بطور مثال برای بررسی اطلاعات علمی مجلات ایرانی، میتوان در این سایت یک بررسی تخصصی را ایجاد نمود.

طبق بررسی بعمل آمده ۵ مجله برتر ایرانی در علوم پزشکی بر اساس H-index عبارتند از:

Archives of Iranian Medicine
Daru
Hepatitis Monthly
Iranian Biomedical Journal
Iranian Journal of Public Health

این پورتال توسط یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه مادرید ایجاد و توسط الزویر (Elsevier) و موتور Scopus قدرتمند شده است.

 

اطلاعات​​​​​​​​​​​​​​ آماری 5 مجله برتر پزشکی ایران