دعوت از محققین و جامعه دانشگاهی کشور برای ارسال مطالب علمی -خبری و آموزشی

هیئت سردبیران پایگاه خبری-آموزشی ساینیوز از کلیه محققین، پژوهشگران و خوانندگان دعوت می‌نماید مطالب علمی، آموزشی و خبری جدید خود را به این پایگاه ارسال نمایند.


پایگاه علمی-خبری ساینیوز از سال ۱۳۹۲ به منظور تبادل آرا و نظرات محققین ایرانی و با هدف ارایه آخرین اخبار علمی-آموزشی در موضوعات مرتبط با علوم دانشگاهی راه اندازی شده است. در حال حاضر این پایگاه با بیش از ۱۸,۰۰۰ نفر مشترک از محققین و دانشگاهیان ایرانی پر تیراژترین خبرنامه علمی آنلاین در سطح کشور می‌باشد. این خبرنامه با تمرکز ویژه بر روی نشر علوم دانشگاهی و شاخصهای علم سنجی ایجاد شده و بطور متناوب و منظم آخرین اخبار و مطالب آموزشی در این خصوص را منتشر میکند. به منظور دست یابی به این هدف از کلیه محققین و دانشگاهیان دعوت می‌شود خبرهای علمی –آموزشی خود را از طریق ایمیل info@scinews.ir به این پایگاه ارسال نمایند تا پس از بررسی و تایید در این پایگاه ثبت شود.