نقش DOI در افزایش ضریب نفوذ مجلات و ارتقا جایگاه علمی دانشگاهها

DOI تنها یک کد استاندارد برای افزایش کیفیت و کمیت مقالات نیست. به کمک این ابزار میتوان رتبه واقعی علمی دانشگاهها را در سایتهای معتبر تا چند پله افزایش داد. تحریمها نمیتواند موجب عدم دسترسی مجلات ایرانی به این ابزار مهم شوند. نوشتار حاضر به بررسی دو رویداد واقعی در ایران میپردازد.


دو داستان زیر واقعی هستند. با بررسی آنها میتوان به بخشی از مشکلات سنجش علوم و رتبه بندی مجلات و دانشگاهها پی برد. لازم به توضیح است که در این دو موضوع نظرات کارشناسی شما میتواند راهگشا باشد.

 

داستان اول: یک اتفاق بد برای یک مجله

ویراستار فنی مجله Hepat Mon یک ماه قبل از اعلام رسمی Impact Factor از سوی ISI ، بطور دستی و دقیق این شاخص را ۱٫۲  محاسبه نمود. اما پس از اعلام رسمی همه هیات تحریریه بهت زده شدند؟؟!!! آی اس آی در Journal Citation Report خود این ضریب را ۰٫۷۹۳ اعلام نمود. علت این اختلاف چیست؟

نداشتن DOI برای مقالات منتشر شده تنها دلیل این اختلاف بود. تحقیقات مشخص نموده اند که DOI حداقل ۳۰% در IF افزایش ایجاد میکند. بدون DOI عنوان مجله شما به هر صورتی ممکن است نوشته شود مثلا برای مجله هپاتیت ماهیانه ممکن است موارد ذیل توسط نویسندگان مختلف نوشته شوند:

Hepat Mon | Hep Mon | Hepmon | Hepatitis Monthly

نتیجه: DOI تمامی این لینکهای به اصطلاح شکسته شده را ترمیم میکند.

 

داستان دوم: یک اتفاق بد برای یک دانشگاه

مسوول علم سنجی یک دانشگاه معتقد است در سال جاری تعداد مقالات چاپ شده محققین این دانشگاه ۳۲% افزایش داشته است و جایگاه دانشگاه دو پله صعود خواهد داشت. اما پس از اعلام رسمی همه مسوولین بهت زده شدند؟!! جایگاه دانشگاه یک پله سقوط داشت. علت این اختلاف چه بود؟

نداشتن DOI برای مقالات منتشر شده تنها دلیل این اختلاف بود. تحقیقات مشخص نموده اند که DOI حداقل ۳۶% جایگاه واقعی دانشگاهها را در رنکینگ افزایش میدهد. DOI کلیه اشتباهات در تایپ اسامی نویسندگان و عناوین نویسندگان را پوشش میدهد. DOI تمامی این لینکهای به اصطلاح شکسته شده را ترمیم میکند.

روسای دانشگاهها نگران ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه در علم سنجی هستند؟؟!! سردبیران مجلات نگرانند زیرا پس از کوچکترین تغییر در دامنه یا هاست یا ناشر مجله، خوانندگان خود را از دست بدهند؟؟!! مسوولین IT دانشگاهها نگران از بین رفتن بازدیدکنندگان به سایت رسمی دانشگاه میباشند؟؟!! راه حل چیست؟ تنها راه حل داشتن یک لینک فناناپذیر و شماره پذیر برای مقالات شما با کمک DOI است.

نتیجه گیری:

•    با کمک این روش میتوان در مدت حدود یکسال کمکی بسیار موثر به همه مجلات ایرانی ارایه نموده و جایگاه نشر علوم و پیرو آن جایگاه علمی کشور را در منطقه و جهان افزایش چشمگیری داد. 
•    همچنین میتوان با کمک این روش کلیه منابع مقالات چاپ شده در کشور را به سمت استاندارد سازی یکپارچه سوق داد.

نویسنده:
دکتر سیدمحمد میری
مدیر عامل،
انتشارات کوثر