پایگاه مندلی Mendeley: جهت ثبت داده های پژوهشی و ارجاع به آنها

یکی دیگر از پایگاههای معتبر برای ثبت و اشتراک داده های پژوهش پایگاه مندلی میباشد.

اهمیت آرشیو داده ها عبارتند از:


برای اطلاع از مقدمات “ثبت داده های پژوهشی” به مقاله زیر مراجعه نمایید.

 

نکات این پایگاه:

  • داده شما ممکن است توسط شما محدود شود و دسترسی همگانی برای آن وجود نداشته باشد. ضمنا شما در هر زمان میتوانید داده خود را پاک کنید.
  • با داشتن DOI از داده خود به راحتی میتوانید این داده را در هر مقاله خود سایت یا رفرنس دهید.
  • داده ها با دیگران به اشتراک گذاشته میشوند.
  • امکان دزدی داده ها وجود دارد. اما شما به راحتی با ثبت آن در مقابل دزدی داده ، پیشگیری می نمایید. لطفا برای کنترل سو استفاده به CC آن در هنگام ثبت توجه نمایید.
  • درصورت انتشار یک مقاله از داده های خود به راحتی میتوانید بین آن مقاله و دیتای خود اشتراک برقرار نمایید.

 

سایر کاربردهای پایگاه Mendeley:

این پایگاه از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مدیریت منابع
  • شبکه تحقیقات
  • آرشیو داده ها
  • شغل یابی
  • جذب بودجه

 

آدرس پایگاه https://www.mendeley.com/ میباشد.