مردود شدن ۲۶ مقاله علمی از ایران به دلیل داوری های دروغین

متاسفانه و طبق اطلاعات منتشر شده در سایت Retraction Watch (به آدرس زیر) با خبر شدیم که انتشارات الزویر پس از بررسی ۲۶ مقاله، همه آنها را به دلیل داوری دروغین یا جعلی یا Fake Reviews مردود (Retract) اعلام نموده و قبولی آنها را باز پس گرفته است. علت این موارد دستکاری در داوری مقالات و تغییرات بدون دلیل نویسندگان بیان شده است.


این مقالات از مجلات زیر رتراکت شده اند:

  • ۱۰: International Journal of Hydrogen Energy
  • ۷: Results in Physics
  • ۴: Journal of Crystal Growth3: Journal of Alloys and Compounds
  • ۱: International Journal of Thermal Sciences
  • ۱: Fusion Engineering and Design

 

این مقالات در فاصله سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ از محققان ایرانی منتشر شده اند. طبق بیان سایت مذکور نویسنده مسئول ۲۴ مقاله از ۲۶ مقاله یک نفر می باشد. اسامی نویسندگان متخلف ایرانی در اصل خبر فوق وجود دارد.
از دو سال گذشته تا کنون حداقل دو مورد مشابه دیگر  از محققان ایرانی به دلیل مشابه Fake Reviews در انتشارات Springer و BMC گزارش گردیده بودند.  در ۵۸ مقاله رترکت شده ۹ ماه گذشته نیز یکی از دلایل اصلی همین مورد بوده است.

نماینده الزویر توضیح داده است که ادیتور یکی از مجلات در هنگام بررسی آدرس ایمیل داوران متوجه جعلی بودن آدرس ایمیل آنها شده است. این داوران جعلی در هنگام سابمیت و از سوی نویسنده مسئول به مجله پیشنهاد شده بودند. انتشارات کوثر از دو سال پیش استفاده از Suggested Reviewers را به شدت منع نموده است.

سوال مهم این است که آیا پس از گذشت حدود ۱۰ ماه از تخلف علمی بزرگ ایران در نیچر (موضوع ۵۸ مقاله ایرانی) برخورد متناسبی با مسبین اصلی این اقدام صورت گرفته است؟ و آیا زمینه پیشگیری از بروز اقدامات مشابه در کشور فراهم گردیده است؟ آیا علیرغم تلاش و کوشش وزارتین علوم و بهداشت، زمینه برچینی بنگاههای مقاله نویسی فراهم آمده است؟ تا چه زمانی باید شاهد فروش مقاله و پایان نامه در کف خیابان انقلاب باشیم؟ و آیا تحت تعقیب قراردادن مسببان اصلی این فجایع علمی از سوی مسوولین و ضابطان قانونی سخت است؟