نظر شما چیست: الزویر میگوید که نقش بسیار مهمی در ارتقا رتبه علمی ایران در سالهای اخیر داشته است؟

اخیرا و طی یک نامه رسمی از سوی الزویر مطالبی در خصوص نقش ScienceDirect و Scopus در ارتقا جایگاه و رتبه علمی ایرانیان بیان شده است که قضاوت را به عهده خوانندگان فهیم این وبگاه میگذاریم. لطفا در بخش نظرات، ما را از نظرات خود بهره مند سازید.


نماینده الزویر میگوید: “در طی هفت سال معاده با وزارت بهداشت ایران و برقراری امکانات برای ایرانیان از طریق دو بانک ScinceDirect و Scopus، پیشرفت ایرانیان در تحقیقات بسیار قابل اهمیت بوده است. ما تاکنون به بسیاری از محققین و مراکز تحقیقاتی کمک نموده ایم تا تحقیقات موثرتری انجام دهند و نقش مهمی در ارتقا شاخصهای علمی ایران در منطقه داشته ایم. بطوریکه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رشد استفاده محققین از منابع علمی ما ۳۰۰% رشد داشته و به رقمی معادل ۳٫۶ میلیون دانلود فول تکست در سال ۲۰۱۲ رسیده است. ما نقش خود را بسیار مهم میدانیم و مایل به ادامه همکاری با این کشور هستیم.”

نظر شما به عنوان یک عضو جامعه دانشگاهی کشور چیست؟