مجله تخصصی انجمن بیهوشی و درد ایران در پابمد نمایه شد

فصلنامه تخصصی انجمن بیهوشی و درد”Anesthesiology and Pain Medicine” پس از دو سال انتشار منظم در پایگاه استنادی پابمد نمایه شد. این فصلنامه که از سال ۲۰۱۱ تا به امروز موفق به انتشار ۱۴۸ مقاله از محققین داخلی و بین المللی شده است به تازگی موفق به نمایه نمودن ۶۴ مقاله در پابمد شده است. از بین کل مقالات منتشره بیش از ۶۰% مقالات از سوی نویسندگان بین المللی بوده است. یکی دیگر از دلایلرشد و پیشرفت این مجله علاوه بر داشتن هیات تحریریه مجرب و متعهد، جذب دانشمندان سرشناس در رشته بیهوشی از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان و استرالیا بوده است. داشتن هیات تحریریه بین المللی (International Diversity) یکی از مهمترین فاکتورهای پایگاههای نمایه ساز محسوب میشود.(اطلاعات بیشتر)


در حال حاضر بیش از ۴۲ داور فعال و همچنین بیش از ۲۵ عضو از برجسته ترین اندیشمندان داخلی و خارجی بعنوان کمک سردبیر (Associate Editor) در مجله مشغول به فعالیت میباشد.  نمایه شدن مجله درمعتبرترین پایگاه‌های علمی حاصل تلاش گروهی بزرگی از اعضا محترم هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و از جمله خدماتی است که با اقدامات فنی ناشر مجله به نتیجه رسیده است.

تدبیر و حساسیت هیات محترم تحریریه از ابتدای تاسیس مجله مبنی برعدم پذیرش ( Accept) مقالات کم کیفیت نیز در همین راستا بسیار مهم بوده است. اکنون که به مدد تلاش گروهی تمامی مقالات این مجله در پابمد نمایه شده است، نویسندگان محترمی که با ارایه مقالات ارزشمند خود برای مدتی از خودگذشتگی و ایثار داشتند، میتوانند از میوه این پیروزی چشیده و نتیجه صبر خود را برداشت نمایند.

این موفقیت را بر تمامی نویسندگان، محققین و متفکران عرضه و همچنین فرهیختگان و دست اندرکاران مجله به ویژه سردبیر محترم آقای دکتر ایمانی  تبریک هرض می نماییم و موفقیت روز افزون ایشان را آرزومندیم.

تمامی محققین و اندیشمندان این حوزه میتوانند مقالات خود را در زمینه های مربوطه و در قالب های مقاله تحقیقاتی، مقاله مروری، گزارش موضوعی، و یا نامه به سردبیر دفتر مجله ارسال نمایند.
وب سایت مجله
صفحه نمایش مجله در پابمد
صفحه فیسبوک مجله
صفحه لینکداین مجله

نتیجه گیری:

در سیاستهای برنامه پنجساله توسعه علمی، دستیابی به مقام اول تولید علم در منطقه یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف میباشد. از سوی دیگر و بدون شک، نمایه سازی هر مجله علمی در پابمد یکی از مستقیم ترین ابزار ارتقا شاخص های علمی ایران میباشد و لذا شایسته است تا مسوولین تصمیم ساز در کشور با ارتقا کمی و کیفی اینگونه مجلات، موجبات  پیشرفت جهشی جایگاه علمی ایران را طی نمایند.

نویسنده:
راضیه مقدم،
مدیر تولید
انتشارات کوثر