Sofosbuvir دارویی معجزه گر برای درمان هپاتیت C

پس از معرفی واکسن هپاتیت B که منجر به کاهش چشمگیر ابتلا به این بیماری در دنیا گشت ، بنظر میرسد ویروس هپاتیت C بعنوان شایعترین عامل ویروسی بیماریهای کبدی مزمن (۳% با حدود ۱۷۰ میلیون مبتلا) در دهه های آینده مطرح باشد. درمان استاندارد رایج در کشور برای این ویروس شامل PegIFNα و RVB بوده که باعث افزایش SVR از ۵۰% به ۸۰% در میان مبتلایان با ژنوتیپهای مختلف HCV می شود. بعد از معرفی Boceprevir و Teleprevir (دراوهای بازدارنده پروتئازی،  (PIsبعنوان درمان بالقوه مبتلایان با ژنوتیپ ۱ HCV امید به ریشه کن شدن بیماری بسیار بالا رفته اما هزینه های وارده مربوط به اثرات جانبی دارو در حال حاضر برای بیماران و محققان اصلا مقرون به صرفه نمی باشد.


تایید داروی Sofosbuvir از جانب FDA افقهای تازه ای را پیش روی درمانهای غیر ایترفرونی در مبتلایان به هپاتیت C  مزمن می گشاید. Sofosbuvir یک بازدارنده آنالوگ  نوکلئوتیدی پلیمراز NS5B در ویروس هپاتیت C بوده که به صورت خوراکی مصرف می شود. این دارو بر روی تمامی ژنوتیپهای HCV خاصیت ضد ویروسی داشته و میتواند در دوز ۴۰۰ mg روزانه مصرف گردد. مطالعات کلینیکی نشان داده اند که درمان با Sofosbuvir در بیماران دارای جهشهای پاسخ دهنده و غیر مقاوم بدلیل مقاومت بالای ژنتیکی دارو به HCV بسیار مطمئن می باشد. مزیتهای این دارو در مقایسه با درمانهای مبتنی بر PIs میتواند اثربخشی بیشتر در مدت زمان بسیار کوتاهتر و با اثرات جانبی کمتر باشد.

درمان با این دارو در بیماران با ژنوتیپ ۱ HCV در مقایسه با درمان PIs پاسخهای ویروسی بیشتری را نشان داده و همچنین در بیماران با ژنوتیپهای ۲ و ۳ HCV رژیمهای درمانی اینترفرونی و Sofosbuvir بدون IFN پاسخهای مشابهی را نشان دادند. بکارگیری این داروی جادویی قطعا آینده روشنی را پیش روی کشف داروهای جدیدتر و موثرتر خواهد گشود. معرفی این دارو در دنیا باعث کاهش چشمگیر مرگ و میرهای ناشی از هپاتیت C همچون سیروزهای کبدی ، سرطانهای کبد و پیوند کبد تا سال ۲۰۲۰ می گردد.