گزارش اولین کارگاه توانمندسازی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه مجلات دانشگاه علوم پزشکی همدان

برای اولین بار دوره توانمندسازی فشرده هیئت تحریریه بسیاری از افراد شاغل و فعال در مجلات علمی پژوهشی به دلیل دغدغه‌های مختلفی که دارند، توانایی عزیمت به تهران و شرکت در دوره‌های کامل توانمندسازی هیئت تحریریه را ندارند. لذا در اقدامی نوین کوثر اقدام به اعزام گروهی از افراد مجرب خود به محل دفتر نشریه کرده است.


پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ تیم توانمندساز از کوثر برای مجلات تازه تاسیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دوره‌ای فشرده در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار کردند. در این دوره سرکار خانم رئوفی مدیر تولید این مجلات در خصوص کار کردن با پلتفرم تخصصی و اختصاصی کوثر صحبت‌هایی ایراد کردند و در این خصوص پاسخگوی سوالات مدیران مسئول، سردبیران و اعضای هیئت تحریریه چهار مجله تازه تاسیس دانشگاه علوم پزشکی همدان کردند.

پس از این روند کامل داوری تحت کارگاه آموزشی Peer Review توسط آقای مهندس حسنی، مدیر واحد تولید مجلات کوثر برگزار شد و در آن نیز رهنمون هایی به منظور عملکرد هر چه بهتر اعضای هیئت تحریریه به آنها ارائه شد و سوالات اساتید محترم نیز در این خصوص پاسخ داده شد.

در بخش آخر این دوره فشرده نیز مهندس مهیار احمدپور مسئول واحد نمایه سازی کوثر علاوه بر شفاف سازی مسئولیت‌های متقابل کوثر و هیئت تحریریه مجلات، رهنمون‌هایی در خصوص عملکرد هر چه بهتر مجلات در نمایه سازی ارائه کردند و پایگاه‌های نمایه سازی مختلف و معتبر را به صورت ضمنی اولویت بندی کردند.

این اقدام نو، برگزاری کارگاه در محل دفتر هیئت تحریریه مجلات و پاسخگویی به تمامی سوالات اعضای محترم هیئت تحریریه و شفاف سازی امور متقابل با استقبال و بازخوردهای خوبی از جانب اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان روبرو شد و لذا کوثر در نظر دارد کارگاه‌های این چنینی را گسترش دهد. به همین منظور کارگاه مشابهی نیز در آینده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام خواهد شد. در ادامه توجه شما رابه چند تصویر از این کارگاه جلب می‌کنیم.

2

3

4

10

11

نویسنده:
مهیار احمدپور
مدیر نمایه سازی
انتشارات کوثر