روش محاسبه ضریب نفوذ یا ایمپکت فکتور مجلات: مجلات تا سه ماه دیگر فرصت دارند

ضریب نفوذ یا Impact Factor در مجلات دانشگاهی ویژه مجلاتی هستند که در پایگاه اصلی ISI بنام SCIE هر سال در ماه آوریل اعلام می گردد. این ضریب نخستین بار توسط فردی بنام Eugene Garfield (بنیان گذار موسسه تامسون رویترز) ابداع شد و هر ساله در گزارش ارجاع مجلات به نامJournal Citation Report به صورت عمومی اعلام می شود. دسترسی به اطلاعات جزئی IF تنها برای مشترکین امکان پذیر می باشد و تنها مختص مجلاتی است که در پایگاه اصلی(و نه پایگاه ESCI)نمایه می شوند.


روش محاسبه IF به صورت زیر است:

ضریب نفوذ مجله در سال ۲۰۱۶:

  • ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۵=A
  • ارجاعات در سال ۲۰۱۶ به مقالات منتشر شده در سال ۲۰۱۴=B
  • تعداد مقالات منتشر شده و Citable یک مجله در سال ۲۰۱۵=C
  • تعداد مقالات منتشر شده و Citable یک مجله در سال ۲۰۱۴=D

 

IF=(A+B) / (C+D)

Cites in 2016 to items published in: ۲۰۱۵=۱۰۲ + ۲۰۱۴=۲۳۵ Sum=337
Number of items published in: ۲۰۱۵=۹۷ + ۲۰۱۴=۱۰۴ Sum=201
Calculation= Cites to recent items / Number of recent items = 337 / 201 = ۱٫۶۷۷

انتقادات: با وجود مزایای متعدد، IF دارای معایبی نیز می باشد: در همه مجلات وجود ندارد و دربرگیرنده همه مجلات نمی باشد. به راحتی توسط کارهای مداخله ای قابلیت دستکاری دارد.